796799
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
22
92
355
751998
919
1008
796799

Your IP: 34.200.252.156
2020-11-29 04:49
Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản chỉ đạo điều hành

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020

(0 votes)

Download
Download

Ngày 07/02/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-HĐPH về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020. 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 28/KH-HĐPH
Created
Size
Downloads
2020-02-13
880.53 KB
72
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(1 vote)

Download
Download

Ngày 08/1/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 04/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2020-01-14
312.08 KB
97
Biểu mẫu thông tư 03

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-05
732.79 KB
102
Kế hoạch số 149/KH-UBND Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

(0 votes)

Download
Download

Ngày 14/11/2017 UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Chi tiết văn bản xem tại đây Kế hoạch số 149/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2017-11-20
450.08 KB
140
Kế hoạch 122/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án " “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 – 2021”, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

(0 votes)

Download
Download

Ngày 30/8/2017 UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Kế hoạch 122/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án " “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 – 2021”, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đâyKế hoạch 122/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2017-09-06
208.56 KB
203
Kế hoạch số 94/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(0 votes)

Download
Download

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN.


Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 10/7/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

Kế hoạch tập trung và các nội dung: Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

(Chi tiết kế hoạch tại tệp đính kèm)Kế hoạch số 94
Created
Size
Downloads
2017-07-25
327.32 KB
190
Kế hoạch số 95/KH-UBND Triển khai thực hiện chương trình PBGDPL của Chính phủ trên địa bàn

(0 votes)

Download
Download

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017- 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 10/7/2017 để triển khai thực hiện chương trình PBGDPL của Chính phủ trên địa bàn.

Kế hoạch xác định mục tiêu của Chương trình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, phấn đấu 100% các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, địa phương đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

(Chi tiết kế hoạch tại tệp đính kèm)Kế hoạch số 95
Created
Size
Downloads
2017-07-25
378 KB
261
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction