812968
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
86
16
102
768394
599
136
812968

Your IP: 3.235.78.122
2022-06-27 06:31

Trong thời gian gần đây lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 và chủ trương tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người của Thủ tướng Chính phủ, một số tà đạo, đạo lạ, hiện tượng tôn giáo cực đoan đang có biểu hiện đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền về ngày tận thế, hù doạ, lôi kéo người tin theo để trục lợi; thông qua hoạt động từ thiện nhân đạo để tạo dựng hình ảnh, gây dựng thiện cảm, tìm chỗ đứng trong xã hội. Trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay cũng dễ dẫn tới tình trạng “biến gia vi tự” xảy ra nhiều hơn ở một số tôn giáo, tín ngưỡng. Một số cá nhân cực đoan trong tôn giáo đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự.     Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành văn bản số 639/UBND-NC ngày 22/04/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Theo đó yêu cầu các Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng, chính quyền địa phương cùng với việc tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao cảnh giác và tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, kích động tập trung đông người của các tà đạo, đạo lạ, tổ chức Thanh hải Vô thượng sư, Pháp luân công và hoạt động của các giáo phái Tin lành cực đoan (như “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, Ân điển cứu rỗi”, “con đường ân huệ”, “Tân Thiên địa”...).

2. Xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi: Tuyên truyền, phổ biến các thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan và hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

3. Cảnh giác với các khoản quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chưa rõ về nguồn gốc, giáo lý và tính hợp pháp của tôn giáo đó. Trường hợp nghi ngờ, yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương thẩm định, đề xuất nhằm đảm bảo vừa huy động được các nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng chống dịch vừa tránh sự lợi dụng của “tà giáo”.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa bàn cơ sở về tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo ở địa phương về tình hình dịch Covid-19, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm tránh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, chức sắc các tôn giáo trong công tác đấu tranh với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan.

5. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn ở tỉnh để kịp thời thông tin, tham mưu, giải quyết tốt tình hình tại cơ sở, không để phát sinh các điểm sinh hoạt, hoạt động mê tín, dị đoan và sử dụng các trang web, facebook để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia.

6. Công an tỉnh chủ trì, rà soát, thống kê danh sách và nắm rõ nhân thân, quá trình hoạt động tôn giáo, thái độ chính trị của số cá nhân cực đoan, quá khích trong các tôn giáo trên địa bàn kể cả trong chức sắc, chức việc các tôn giáo; làm tốt công tác quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu theo đúng quy định; kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi; xây dựng kế hoạch, phương án xử lý các vấn đề liên quan tại địa bàn.

7. Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp, nắm chắc tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đặc biệt là một số tổ chức, cơ sở hoạt động trái pháp luật, một số “tổ chức tôn giáo”, “nhóm tôn giáo”, “hội”; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân các tôn giáo thực hiện việc sinh hoạt tôn giáo theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành ở tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa bàn cơ sở.

9. Ngay sau khi có thông báo hết dịch bệnh Covid-19, các cơ quan có thẩm quyền sớm đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần tuý, hợp pháp trở lại bình thường theo quy định của pháp luật, ngăn chặn việc cố tình kéo dài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại tư gia nhằm biến nhà riêng thành nơi thờ tự.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung trên, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

Minh Phượng (gt)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction