Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

- Trang chủ - Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình - hoabinh.gov.vn

baocaovienphapluat

dvcbanner 1

csdl-quocgia

Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

bluezone key 29042020155045 600x451
 
 
796796
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
19
92
352
751998
916
1008
796796

Your IP: 34.200.252.156
2020-11-29 04:35

Ngày 06/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1692/UBND-NC gửi Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, ngày 18/11/2016, Quốc hội ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, sau khi Luật được Quốc hội thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 26/4/2017 về triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Qua 03 năm triển khai thực hiện, đến nay việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến tốt về nhận thức của các ngành, các cấp đối với công tác tôn giáo, tổ chức, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động tôn giáo tại địa phương. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra tình hình thực tế và báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đến nay vẫn còn một số bất cập và tồn tại như: Còn có một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chậm đổi mới nhận thức về công tác tôn giáo; giải quyết vấn đề về tôn giáo còn cứng nhắc, thiếu chặt chẽ; công tác nắm bắt địa bàn của cán bộ cấp cơ sở còn chưa thực sự chủ động và chưa có hiệu quả; tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo các cấp chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ đặt ra; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo chưa được quan tâm đúng mức; đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp còn kiêm nhiệm, không ổn định, không có tính kế thừa.

Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, vận động nhân dân, đồng bào có đạo tin tưởng và chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bố trí nguồn kinh phí hợp lý dànhcho công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới các cấp, các ngành, các địa phương và tới cơ sở ở thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố, kể cả tới tổ chức tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo.

2. Chủ động nắm chắc tình hình tôn giáo tại cơ sở; tập trung nắm bắt dư luận, thái độ, quan điểm và hoạt động cụ thể của các tôn giáo, đặc biệt là quan điểm, thái độ của chức sắc, chức việc cũng như tín đồ các tôn giáo. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch xử lý phù hợp, không để một số đối tượng cực đoan, quá khích hoạt động lợi dụng tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa bàn cơ sở về tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Rà soát lại những việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật, ưu tiên những công việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của tín đồ và tránh những công việc thực hiện có ảnh hưởng tới sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, tạo dư luận không tốt.

4. Làm tốt công tác tranh thủ chức sắc, chức việc tôn giáo. Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giải thích, tuyên truyền để chức sắc, chức việc các tôn giáo ở địa phương hiểu rõ về các quy định của pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; vận động tín đồ tôn giáo phân biệt rõ hoạt động lợi dụng, không tin, không nghe theo sự xúi giục, kích động của các thế lực xấu, thế lực phản động để tham gia tuần hành, biểu tình ở trong và ngoài tỉnh.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở tỉnh để kịp thời tham mưu, giải quyết tốt tình hình tại cơ sở, không để phát sinh các điểm nóng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự của tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

6. Đối với những tổ chức tôn giáo chưa được công nhận tư cách pháp nhân hoặc chưa có tổ chức tôn giáo cơ sở nhưng quần chúng tín đồ có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hoặc có nhu cầu thành lập các tổ chức tôn giáo cơ sở thì hướng dẫn người đại diện đứng đầu đăng ký chương trình sinh hoạt tôn giáo, lập tờ khai, nêu rõ nội dung và thời gian sinh hoạt, gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý như đối với điểm nhóm đã được cấp đăng ký nhưng chưa giải quyết các vấn đề: đào tạo, bồi dưỡng Thần học; quan hệ quốc tế; quan hệ về tổ chức đối với tổ chức Tin lành cấp trên hoặc tham gia các sinh hoạt tôn giáo cấp toàn đạo.

7. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông; quan tâm và chủ động trong công tác tuyên truyền đối ngoại về đời sống sinh hoạt tôn giáo của tín đồ để định hướng dư luận trong nước và quốc tế hiểu đúng, đầy đủ về tình hình tôn giáo ở khu vực miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng, hạn chế sự tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

8. Công tác từ thiện, nhân đạo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tôn giáo trong và ngoài nước cần được quản lý chặt chẽ tránh để tình trạng lợi dụng việc từ thiện, nhân đạo để truyền, giảng đạo trái pháp luật.

9. Công an tỉnh: Chủ trì, rà soát, thống kê danh sách và nắm rõ nhân thân, quá trình hoạt động tôn giáo, thái độ chính trị của số cá nhân cực đoan, quá khích trong các tôn giáo trên địa bàn kể cả trong chức sắc, chức việc các tôn giáo; làm tốt công tác quản lý hành chính về nhân khẩu, hộ khẩu theo đúng quy định; kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức liên quan đến tôn giáo có hành động tổ chức tuần hành, biểu tình và đưa người đi tuần hành biểu tình trong và ngoài tỉnh; xây dựng kế hoạch, phương án xử lý các vấn đề liên quan tại địa bàn.

10. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan ở tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; rà soát, tổng hợp, nắm chắc tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đặc biệt là một số tổ chức, cơ sở hoạt động trái pháp luật, một số “tổ chức tôn giáo”, “nhóm tôn giáo”, “hội” mới xuất hiện trên địa bàn; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân các tôn giáo thực hiện việc sinh hoạt tôn giáo theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường: Làm tốt công tác quy hoạch và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong đó có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dành cho các tổ chức tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng; đảm bảo đúng quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản có liên quan, không để xảy ra các điểm nóng về tín ngưỡng, tôn giáo liên quan đến đất đai.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tín ngưỡng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 09/4/2020; rà soát, đánh giá số lượng cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tín ngưỡng đã xếp hạng các cấp (diện tích, quy mô, loại hình tín ngưỡng, số Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đã được thành lập); đối với hồ sơ trình xếp hạng các cấp của các cơ sở tín ngưỡng cần đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, có văn bản thỏa thuận với cơ quan quản lý chuyên ngành ở tỉnh.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục bố trí nguồn kinh phí để tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản của pháp luật có liên quan gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp tốt với các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo; lập quy hoạch, kế hoạch đất dành cho tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương, không để sự việc đã xảy ra, đã diễn ra, nhưng không đúng quy định và phải có biện pháp can thiệp, xử lý hoặc bị động trong việc giải quyết các đề nghị, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành ở tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, quần chúng tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa bàn cơ sở./.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Tin tức mới nhất

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP


Tìm kiếm...

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction