Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

- Trang chủ - Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình - hoabinh.gov.vn

baocaovienphapluat

dvcbanner 1

csdl-quocgia

Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

bluezone key 29042020155045 600x451
 banner bau cu
 
812921
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
39
16
55
768394
552
136
812921

Your IP: 3.235.78.122
2022-06-27 05:04
Ngày 13/5/2022, Tại xóm Yên Tân, xã Lạc Lương Phòng Tư pháp huyện Yên Thuỷ phối hợp với chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 6 và UBND xã Lạc Lương tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính, luật đất đai sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành cho trên 80 đại biểu là cán bộ, công chức xã và bà con Nhân dân xóm Yên Tân.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được phổ biến và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 như: các quy định về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định, đối tượng và điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, các
biện pháp ngăn chặn, mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, lập biên bản vi phạm, giải trình trong xử phạt vi phạm hành chính.... Và các quy định của pháp luật về đất đai, nhất là các quy định mới của Luật Đất đai năm 2013 liên quan đến những vấn đề mà người dân quan tâm như: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất…
 
Toàn cảnh hội nghị
Ngày 13/5/2022, Tại xóm Yên Tân, xã Lạc Lương Phòng Tư pháp huyện Yên Thuỷ phối hợp với chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 6 và UBND xã Lạc Lương tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính, luật đất đai sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành cho trên 80 đại biểu là cán bộ, công chức xã và bà con Nhân dân xóm Yên Tân.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được phổ biến và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 như: các quy định về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định, đối tượng và điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, các
biện pháp ngăn chặn, mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, lập biên bản vi phạm, giải trình trong xử phạt vi phạm hành chính.... Và các quy định của pháp luật về đất đai, nhất là các quy định mới của Luật Đất đai năm 2013 liên quan đến những vấn đề mà người dân quan tâm như: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất…
Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, giúp cho cán bộ và Nhân dân kịp thời nắm bắt được các quy định pháp luật có liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính, luật đất đai sửa đổi, để áp dụng trong việc thực thi nhiệm vụ, góp phần đảm bảo trật tự, kỷ cương hành chính; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế , xã hội, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật ./.
Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Tin tức mới nhất

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026


Tìm kiếm...

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction