Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

- Trang chủ - Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình - hoabinh.gov.vn

baocaovienphapluat

dvcbanner 1

csdl-quocgia

Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

bluezone key 29042020155045 600x451
 banner bau cu
 
812938
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
56
16
72
768394
569
136
812938

Your IP: 3.235.78.122
2022-06-27 05:30

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 27/4/2022 Công an tỉnh Hòa Bình đã triển khai vận hành ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), gọi tắt là App “Báo cháy 114” tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 27/4/2022 Công an tỉnh Hòa Bình đã triển khai vận hành ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), gọi tắt là App “Báo cháy 114” tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. App “Báo cháy 114” là một ứng dụng hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh kết nối, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các vụ cháy, nổ và sự cố, tai nạn một cách nhanh chóng, chính xác bằng việc trực quan hóa thông qua các hình ảnh, video, âm thanh...được người dùng gọi điện hoặc gửi trực tiếp cho Trung tâm 114 của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh. App “Báo cháy 114” góp phần giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh xác thực các tin báo và vị trí chính xác địa điểm xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố cũng như đánh giá sơ bộ về tình hình vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố đang xảy ra; đồng thời đưa ra phương án triển khai chữa cháy, CNCH phù hợp. 

Để góp phần đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra, Công an tỉnh trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai, tuyên truyền hướng dẫn việc cài đặt, sử dụng App “Báo cháy 114” đến cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, người lao động và nhân dân trên địa bàn trên địa bàn toàn tỉnh (có hướng dẫn cài đặt gửi kèm). 

| Công an tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố góp phần đảm bảo an toàn cháy, nổ nói riêng và đảm bảo an ninh trật tự nói chung trên địa bàn toàn tỉnh./

Chi tiết văn bản xem tại đây: Hướng dẫn Cài đặt ứng dụng App Báo cháy 114 (Kèm theo Công văn số 93 /CAT-PC07 ngày 23 /4/2012 của Công an tỉnh)

Phương Minh (gt)

Tin tức mới nhất

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026


Tìm kiếm...

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction