Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

- Trang chủ - Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình - hoabinh.gov.vn

baocaovienphapluat

dvcbanner 1

csdl-quocgia

Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

bluezone key 29042020155045 600x451
 banner bau cu
 
812970
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
88
16
104
768394
601
136
812970

Your IP: 3.235.78.122
2022-06-27 06:36

 

DANH SÁCH

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

 Tổng số: 150 Báo cáo viên cấp tỉnh (tính đến 25/8/2020)

S

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Chức vụ, Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Bùi Thị Thúy Bình

11/9/1971

Nữ

Giám đốc, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

2

Mai Ngọc Quý

26/11/1975

Nam

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

3

Nguyễn Văn Sáu

19/01/1969

Nam

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

4

Bùi Ngọc Huấn

23/11/1969

Nam

Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

5

Phạm Thị Thanh Hà

20/7/1977

Nữ

Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

6

Nhâm Thị Hoa Sen

05/8/1982

Nữ

Phó Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

7

Nguyễn Thu Hiền

15/11/1986

Nữ

Chuyên viên phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

8

Bùi Thị Minh Phượng

14/4/1977

Nữ

Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

9

Quách Minh An

11/9/1993

Nam

Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

10

Nguyễn Thị Hiền

29/8/1990

Nữ

Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

11

Lê Thị Thanh Hà

16/10/1979

Nữ

Phó Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

12

Đặng Thị Thu Hường

23/12/1985

Nữ

Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

13

Nguyễn Thị Tố Nga

13/5/1971

Nữ

Phó Trưởng phòng Kiếm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

14

Bùi Huy Thành

10/12/1979

Nam

Phó Trưởng phòng Kiếm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

15

Nguyễn Hương Giang

29/01/1981

Nữ

Trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

16

Đinh Hữu Hạnh

15/11/1975

Nam

Chánh Thanh tra, Sở Tu pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

17

Bùi Quang Ngọc

12/01/1970

Nam

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

18

Lưu Văn Thường

27/12/1977

Nam

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

19

Hà Thị Linh

05/01/1976

Nữ

Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

20

Nguyễn Bích Liên

11/7/1972

Nữ

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

21

Nguyễn Hữu Doan

17/8/1978

Nam

Phó Trưởng Chi nhánh Trợ giúp số 3 huyện Kim Bôi, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

22

Vũ Thị Hường

12/4/1979

Nam

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

23

Nguyễn Đình Huy

19/11/1977

Nữ

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

24

Nguyễn Thị Thu Trang

22/10/1986

Nữ

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

25

Nguyễn Thị Hồng Nhung

18/02/1976

Nữ

Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

26

Vũ Đình Hùng

05/7/1966

Nam

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

27

Phùng Thị Thoa

03/9/1982

Nữ

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

28

Đàm Văn Vượng

20/01/1982

Nam

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

29

Lê Kim Hùng

24/02/1964

Nam

Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 1, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

30

Phạm Tiến Dũng

04/9/1977

Nam

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

31

Lưu Huy Linh

19/3/1964

Nam

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

32

Bùi Kim Phúc

01/9/1974

Nam

Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

33

Nguyễn Mạnh Tùng

27/9/1978

Nam

Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

34

Nguyễn Viết Long

28/2/1971

Nam

Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh  

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

35

Nguyễn Trọng Hóa

05/10/1973 Nam Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, Thanh tra tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

36

Bùi Tú Cao

14/4/1970

Nam

Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

37

Đặng Văn Hải

22/12/1969

Nam

Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

38

Đinh Thế Hệ

07/12/1963

Nam

Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

39

Nguyễn Trọng Khiêm

14/3/1973

Nam

Phó hiệu trưởng, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

40

Nguyễn Tiến Hải

22/10/1971

Nam

Cán bộ phòng Hành chính nhân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

41

Đinh Kim Mười

12/8/1959

Nam

Phó trưởng Ban Thường trực, Hội người cao tuổi tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

42

Phạm Quốc Đàm

29/11/1964

Nam

Trưởng phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

43

Nguyễn Thanh Tùng

10/6/1974

Nam

Trưởng ban Công tác xã hội, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

44

Nguyễn Quốc Luân

29/01/1969

Nam

Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

45

Bùi Văn Nhạt

20/9/1964

Nam

Phó Chánh Thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

46

Đặng Thị Thu Hương

23/12/1970

Nữ

Trưởng Phòng cấp sổ thẻ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

47

Đinh Quốc Thể

13/11/1965

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Liên đoàn lao động tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

48

Vũ Kim Sản

19/9/1965

Nam

Phó Chủ tịch, Hội Đông y tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

49

Nguyễn Đức Thọ

15/6/1977

Nam

Phó phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

50

Trần Thị Thu Nguyệt

21/11/1980

Nữ

Thanh tra viên, Sở Công thương tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

51

Quách Văn Quang

04/01/1974

Nam

Trưởng ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

52

Vũ Xuân Đông

15/8/1983

Nam

Phó Chánh Văn phòng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

53

Ngô Văn Điềm

8/7/1966

Nam

Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

54

Nguyễn Tuấn Anh

14/3/1975

Nam

Phó Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

55

Nguyễn Thanh Tân

20/11/1982

Nam

Phó Trưởng phòng pháp chế và An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

56

Dương Khánh Vũ

6/9/1981

Nam

Phó đội trưởng đội Hành chính quản trị, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

57

Nguyễn Hùng Cường

13/12/1984

Nam

Chuyên viên đội Thanh tra số 2, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

58

Vũ Hồng Hiệp

5/8/1974

Nam

Trưởng phòng pháp chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

59

Trần Tiến Trường

18/10/1972

Nam

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

60

Đỗ Đức Nhân

18/3/1983

Nam

Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

61

Nguyễn Hồng Yến

9/11/1972

Nam

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

62

Hà Văn Cường

20/10/1966

Nam

Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

63

Nguyễn Hoài Thanh

12/7/1979

Nam

Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

64

Nguyễn Thị Hạnh Hương

26/7/1966

Nữ

Chuyên viên phòng Kinh tế hợp tác và Ngành nghề nông thôn, Chi cục phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

65

Nguyễn Ngọc Hoàng

23/10/1984

Nam

Chuyên viên phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

66

Nguyễn Văn Trường

22/01/1964

Nam

Chánh Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

67

Lê Trọng Long

28/8/1961

Nam

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

68

Lại Thị Tuyết Lan

29/3/1973

Nữ

Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 3, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

69

Lê Huy Hoàng

11/6/1968

Nam

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

70

Nguyễn Viết Tâm

7/02/1969

Nam

Trưởng phòng Thông tin dữ liệu, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

71

Bùi Minh Nhật

20/6/1961

Nam

Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

72

Nguyễn Tiến Điệp

8/5/1982

Nam

Chuyên viên Thanh tra, Sở Ngoại vụ

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

73

La Quang Hải

19/10/1975

Nam

Phó Chánh Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

74

Nguyễn Vinh Quang

20/7/1971

Nam

Phó trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên - Giáo dục dân tộc

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

75

Đỗ Duy Sâm

03/01/1975

Nam

Trưởng phòng Chính sách dân tộc Ban Dân tộc

Quyết định số 1345/QĐ-UBND

76

Phan Thị Thu Hằng

11/9/1970

Nữ

Trưởng phòng Quản lý đầu tư - BQL các khu công nghiệp tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

77

Trần Phương Đông

22/3/1976

Nam

Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

78

Đinh Quốc Huy

6/3/1980

Nam

Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương, LĐLD tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

79

Ngô Thị Hằng Hải

11/6/1972

Nữ

Phó Ban Tổ chức - CSPL LĐLĐ tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

80

Trần Hiếu

9/9/1985

Nam

Chuyên viên Văn phòng, LĐLĐ tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

81

Nguyễn Thị Lệ Anh

9/7/1980

Nữ

Chuyên viên Ban Tổ chức - CSPL, LĐLĐ tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

82

Hoàng Minh Tuân

4/12/1979

Nam

Chủ tịch Công đoàn khu Công nghiệp

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

83

Nguyễn Thị Bích Ngọc

15/12/1981

Nữ

Phó Chủ tịch Công đoàn khu Công nghiệp

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

84

Hoàng Việt Hùng

04/10/1977

Nam

Phó Chánh văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

85

Nguyễn Thị Hương Nga

19/4/1975

Nữ

Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục thuế tỉnh

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

86

Vũ Thị Thanh Huyền

30/8/1980

Nữ

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

87

Đinh Đại Quang

29/12/1974

Nam

 Trưởng phòng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

88

Vũ Thị Anh Đào 

06/9/1979

Nữ

Trưởng phòng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

89

Nguyễn Văn Hải

26/11/1966

Nam

Trưởng phòng Chế độ, Bảo hiểm xã hội tỉnh

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

90

Nguyễn Xuân Tùng

13/7/1972

Nam

UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

91

Bùi Thị Hòa Bình 26/6/1978 Nữ Trưởng phòng Pháp chế - An toàn, Sở Giao thông vận tải  Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

92

Hoàng Minh Tự 27/5/1976 Nam Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái, Sở Giao thông vận tải Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

93

Nguyễn Thị Thu Hằng 11/8/1973 Nữ Phó Đội trưởng Đội 1, Thanh tra,Sở Giao thông vận tải  Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

94

Phan Thị Huệ 16/8/1983 Nữ Phó Đội trưởng Đội HCQT, Thanh tra, Sở Giao thông vận tải Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

95

Nguyễn Thị Ngân 24/10/1984 Nữ Chuyên viên Văn phòng, Sở Xây dựng Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

96

Đỗ Bằng Giang 20/10/1976 Nam Chuyên viên phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

97

Quách Thanh Hải 11/6/1969 Nam Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

98

Vũ Cao Sơn 1977 Nam  Phó Giám đốc Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

99

Đặng Thanh Tùng 1976 Nam Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

100

Nguyễn Tiến Luật 1983 Nam Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

101

Nguyễn Trọng Quyết 1975 Nam  Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

102

Nguyễn Trung Nhất 1969 Nam Phó Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

103

Nguyễn Quang Dũng 1977 Nam Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

104

Bùi Văn Toàn 1982 Nam Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

105

Võ Quang Hòa 1978 Nam Phó Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

106

Nguyễn Văn Vận 1976 Nam Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

107

Nguyễn Xuân Bình 1967 Nam Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

108

Phạm Hùng 1973 Nam Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

109

Nguyễn Anh Đức  1979 Nam Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

110

Phan Ngọc Tú 1978 Nam Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

111

Đinh Thị Thu Hằng 1977 Nữ Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

112

Nguyễn Tiến Dũng 1975 Nam Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

113

Vũ Thanh Hiền

1979

Nữ

Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

114

Hà Thị Bình

27/01/1973

Nữ

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

115

Phạm Thị Thanh Hiến

01/12/1977

Nữ

Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

116

Triệu Thị Hằng

27/7/1977

Nữ

Phó Trưởng phòng Quản lý dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

117

Bùi Thị Thanh Hiền

26/9/1982

Nữ

Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

118

Nguyễn Xuân Trường

22/8/1984

Nam

Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh 

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

119

Khương Thị Yến

23/4/1977

Nữ

Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Thanh tra tỉnh 

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

120

Quách Văn Thịnh 

01/01/1965

Nam

Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, Thanh tra tỉnh 

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

121

Trần Mạnh Tuấn

02/8/1981

Nam

Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3, Thanh tra tỉnh 

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

122

Nguyễn Thành Lương

17/10/1979

Nam

Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

123

Nguyễn Thành Hưng

22/7/1974

Nam

Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

124

Đinh Mạnh Hùng

16/5/1984

Nam

Phó Trưởng phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh 

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

125

Nguyễn Thị Tuyết Lan

12/7/1971

Nữ

Phó Trưởng phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh 

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

126

Nguyễn Thế Nam

21/12/1973

Nam

Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

127

Nguyễn Thị Thanh Hương

15/01/1969

Nữ

Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

128

Bùi Tiến Thành

24/10/1982

Nam

Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

129

Hồ Thị Bạch Thắng

27/11/1975

Nữ

Phó Trưởng ban tiếp công dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

130

Nguyễn Thanh Tùng

26/7/1978

Nam

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

131

Nguyễn Hồng Tuấn

21/01/1971

Nam

Chi Cục trưởng Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT; Phó Chánh VP Điều phối NTM tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

132

Hoàng Văn Tuân

23/10/1976

Nam

Phó Chi Cục trưởng Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT; Phó Chánh VP Điều phối NTM tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

133

Đoàn Trung Hiếu

25/5/1985

Nam

Phó Chi Cục trưởng Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

134

Thân Thị Lan Anh

12/7/1981

Nữ

Trưởng phòng PTNT, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

135

Bùi Tiến Đức

25/8/1985

Nam

Chuyên viên phòng PTNT, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

136

Lê Xuân Hiệp

02/4/1985

Nam

Chuyên viên phòng PTNT, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

137

Nguyễn Hữu Hiệu

22/11/1981

Nam

Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Quy hoạch và bố trí dân cư, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

138

Đỗ Thị Thắm

31/12/1979

Nữ

Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và ngành nghề nông thôn, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

139

Nguyễn Như Hoa

01/8/1984

Nữ

Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

140

Cao Quang Huy

06/11/1959

Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

141

Hoàng Quang Giáp

19/7/1984

Nam

Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

142

Phạm Dũng Tiến

22/4/1983

Nam

Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

143

Ngô Thị Oanh

16/6/1973

Nữ

Chánh Văn phòng, Sở GD&ĐT

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

144

Nguyễn Vinh Quang

20/7/1971

Nam

Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

145

Lê Văn Thạch

04/7/1972

Nam

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND
146

Cấn Thị Thu Hằng

14/7/1975

Nữ

Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh 

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND
147

Phạm Trung Hân

18/6/1971

Nam

Chánh Thanh tra, Sở Công thương

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND
148

Phạm Thế Vũ

06/4/1987

Nam

Thanh tra viên, Chánh Thanh tra, Sở Công thương

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND
149

Bùi Mạnh Hùng

1977

Nam

Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND
150

Đinh Thị Thu Thủy

1979

Nữ

Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh

Quyết định số: 1987/QĐ-UBND

Tin tức mới nhất

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI TRONG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026


Tìm kiếm...

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction