Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

- Trang chủ - Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình - hoabinh.gov.vn

baocaovienphapluat

dvcbanner 1

csdl-quocgia

Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

bluezone key 29042020155045 600x451
 
 
796781
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
4
92
337
751998
901
1008
796781

Your IP: 34.200.252.156
2020-11-29 03:44

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-HĐPH ngày 21/3/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hòa Bình về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019 (gọi tắt là Hội đồng); Văn bản số 1077/HĐPH ngày 12/9/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tại một số Sở, Ngành, địa phương. Thời gian kiểm tra từ ngày 28 – 31/10/2019 tại 6 Sở, Ngành và địa phương gồm: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân huyện: Kỳ Sơn và Tân Lạc.

Thi hành Quyết định số 171/QĐ-HĐPH, ngày 18/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Hội đồng. Đoàn kiểm tra gồm 06 đồng chí sau: Mai Ngọc Quý, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng đoàn; Bùi Tiến Lực, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn; Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư tỉnh đoàn; Bùi Thị Minh Phượng, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, Thư ký Đoàn kiểm tra.

Ngày 28/10/2019, tại huyện Kỳ Sơn, Đoàn Kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra công tác PBGDPL tại xã Yên Quang. Đoàn kiểm tra đã được đại diện lãnh đạo UBND xã Yên Quang trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã năm 2019. Trong năm 2019 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã được thực hiện tốt và duy trì thường xuyên. Đã tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền 04 Hội nghị, hội thi, giao lưu văn nghệ với số người tham dự là 1200 lượt người. Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, xóm các chủ trường chính sách của Đảng, các quy định mới của pháp luật. Việc duy trì, khai thác tủ sách pháp luật luôn được đảm bảo, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn xã. Đặc biệt, trong công tác hòa giải ở cơ sở, trong tháng 05/2019, xã đã tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” xã Yên Quang năm 2019 nhằm tuyển chọn đội thi xuất sắc dự thi Hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Kỳ Sơn, lần thứ V năm 2019. Đối với công tác thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, năm 2018 xã Yên Quang đã được UBND huyện Kỳ Sơn ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Toàn cảnh buổi kiểm tra tại UBND huyện Kỳ Sơn 

Sau khi kiểm tra tại xã Yên Quang, Đoàn kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra công tác PBGDPL tại UBND huyện Kỳ Sơn. Trong năm 2019, huyện Kỳ Sơn đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Đã tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền được 41 Hội nghị với số người tham dự đạt 2.956 lượt người với các nội dung về: Hiến pháp 2013; Bộ Luật Hình sự 2015; Bộ Luật Dân sự 2015; Luật Tiếp cận thông tin 2016; Luật An ninh mạng 2018…; 1.185 giờ phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh; 51 buổi sinh hoạt câu lạc bộ; hơn 200 lượt người đến tìm hiểu và khai thác tủ sách pháp luật. Hiện tại toàn huyện có 10 tủ sách pháp luật/10 xã, thị trấn và 01 tủ sách được đặt tại Thư viện huyện. Mỗi tủ sách có hơn 200 đầu sách. 

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, đến nay toàn huyện có 59 tổ hòa giải với 435 hòa giải viên. Số vụ việc tham gia hòa giải/tổng số vụ việc xảy ra trên địa bàn 19/19 vụ; Số vụ hòa giải thành: 16/19 đạt 84,2% trên tổng số vụ. Căn cứ vào Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi “Hòa giải viến giỏi” tỉnh Hòa Bình lần thứ V, năm 2019, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viến giỏi” huyện Kỳ Sơn lần thứ V, năm 2019. Tại Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2019, đội thi hòa giải huyện Kỳ Sơn đã đạt giải khuyến khích. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật luôn được UBND huyện quan tâm và đôn đốc triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 10/10 xã, thị trấn được UBND huyện ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Ngày 29/10/2019, tại huyện Tân Lạc, Đoàn Kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra công tác PBGDPL tại xã Quy Mỹ. Trong năm 2019, UBND xã Quy Mỹ đã tích cực tổ chức được 24 Hội nghị tuyên truyền PBGDPL các luật quan trọng và thiết thực với người dân như: Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017; Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012; Luật Đặc xá 2018; Luật Tố cáo 2018; Luật Giáo dục 2019,… với sự tham gia của 2.193 lượt người. Tổ chức 07 Hội nghị tuyên truyền cho 680 lượt người tham gia, phát 65 bộ tài liệu, treo 06 băng zôn về Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11. Duy trì quản lý và khai thác 03 tủ sách pháp luật với 534 lượt người đến tra cứu. Sau khi thực hiện Đề án về sáp nhập xóm, đến nay tổng số xóm trên địa bàn xã giảm từ 5 xuống còn 3 xóm, UBND xã đã ban hành Quyết định thành lập 3 tổ hòa giải, công nhận 21 hòa giải viên. Trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã Quy Mỹ đã được UBND huyện Tân Lạc công nhận là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Năm 2020, xã Quy Mỹ là một trong các xã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu để đạt xã Nông thôn mới, chính vì vậy năm 2019 là năm bản lề để hoàn thành các mục tiêu và về đích đúng thời hạn.

Toàn cảnh kiểm tra tịa UBND huyện Tân Lạc

Sau khi kiểm tra tại xã Quy Mỹ, Đoàn kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra công tác PBGDPL tại UBND huyện Tân Lạc. Trong năm 2019, huyện Tân Lạc đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Toàn huyện đã tổ chức được 156 cuộc tuyên truyền cho 12.490 lượt người nghe, tập trung vào Bộ Luật hình sự 2015; Luật Tiếp cận thông tin 2016; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2015; Luật An ninh mạng 2018…. Tiếp tục duy trì và quản lý khai thác tủ sách pháp luật tại 24 xã, thị trấn với khoảng 800 lượt người đến khai thác tủ sách. Trong công tác hòa giải ở cơ sở, hiện nay toàn huyện Tân Lạc có 159 tổ hòa giải với 1502 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải 100% vụ việc phát sinh, trong đó đã tiếp nhận 20 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, kết quả đã hòa giải thành 17 vụ việc (đạt tỷ lệ 85%); 03 vụ hòa giải không thành. Căn cứ vào Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Hòa Bình lần thứ V, năm 2019. Huyện Tân Lạc đã tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viến giỏi” huyện Tân Lạc lần thứ V, năm 2019. Tại Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Hòa Bình lần thứ V năm 2019, đội thi hòa giải huyện Tân Lạc đã đạt giải khuyến khích. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật luôn được UBND huyện quan tâm và đôn đốc triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 11 xã, thị trấn được UBND huyện ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Buổi sáng 30/10/2019, Đoàn Kiểm tra đã thực hiện kiểm tra công tác PBGDPL tại Sở Y tế. Trong thời gian qua, Sở Y tế đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành để triển khai các nhiệm vụ, công tác PBGDPL. Đã tổ chức các Hội nghị tuyên truyền PBGDPL các nội dung như: Hiến pháp 2013; Luật Tố cáo 2018; Luật Đất đai 2013; Luật Hòa giải ở cơ sở 2013… Thanh tra Sở đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe duy trì tốt chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật”, “Hỏi đáp pháp luật”. Thực hiện thành lập các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” tại trường Trung cấp Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, duy trì sinh hoạt theo chuyên đề “Tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật” nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong đối tượng thanh, thiếu niên và học sinh. Tủ sách pháp luật tiếp tục được duy trì, đảm bảo và được đặt tại phòng tiếp công dân của Sở.

image005ktrahdphpbgdpl 2019-min image007ktrahdphpbgdpl 2019-min

Toàn cảnh buổi kiểm tra tại Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn Kiểm tra đã thực hiện kiểm tra công tác PBGDPL tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành để triển khai các nhiệm vụ, công tác PBGDPL. Đã tổ chức được 02 lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường 2019 cho 100 người/lớp; tổ chức 02 lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho công chức Địa chính – Nông nghiệp – Môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, đăng tải các bài viết, thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Ngành trên Trang thông tin điện tử Sở giúp cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin liên quan một cách tiện lợi và dễ dàng. Tiếp tục duy trì 01 tủ sách pháp luật đặt tại trụ sở cơ quan, năm 2019 có khoảng 200 lượt khai thác tủ sách pháp luật. 

Ngày 31/10/2019, Đoàn kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra tại Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Xây dựng. Buổi sáng, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn kiểm tra đã đánh giá công tác PBGDPL năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh.  Năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành để triển khai các nhiệm vụ, công tác PBGDPL. LĐLĐ tỉnh cùng các cấp công đoàn trực thuộc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng tuyên truyền vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, lồng ghép việc tuyên truyền trong các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động. Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Bộ Luật Lao động; Luật Bảo hiểm y tế;… Trong năm, đã mở 01 lớp tuyên truyền PBGDPL cho 300 CNVCLĐ tại huyện Tân Lạc; phối hợp với Sở Tư pháp mở 01 lớp cho 100 CNVCLĐ tại huyện Lương Sơn. Ngoài ra, công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức 18 cuộc/1.794 người tham dự. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong năm qua đã có 316 phòng sự, tin bài của các cấp công đoàn tỉnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; phát hành 1572 cuốn/năm tạp chí “Lao động và Công đoàn”. Tủ sách pháp luật được duy trì, công đoàn các cấp đã thành lập 1.091 tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật tại công đoàn các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc tìm hiểu nghiên cứu các chủ trương chính sách, quy định pháp luật, phục vụ tốt nhu cầu đời sống xã hội và sản xuất kinh doanh.   

image009ktrahdphpbgdpl 2019-min image011ktrahdphpbgdpl 2019-min

Toàn cảnh buổi kiểm tra tại Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Xây dựng

Buổi chiều, tại Sở Xây dựng, Đoàn kiểm tra đã đánh giá công tác PBGDPL năm 2019 của Sở Xây dựng. Năm 2019, Sở Xây dựng đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành để triển khai các nhiệm vụ, công tác PBGDPL. Đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các Luật đến toàn thể công chức, viên chức trong ngành với các nội dung như: Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thi; Luật Nhà ở; Luật Đầu tư; Luật Kinh doanh bất động sản; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Dân sự;… Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động PBGDPL, đăng tải các văn bản có liên quan đến lĩnh vực xây dựng; đăng tải thông tin về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề; các kết luận thanh tra; thông tin về cải cách hành chính,… Tủ sách pháp luật tiếp tục được duy trì, được đặt tại phòng tiếp công dân của Sở, trong năm đã có 60 lượt người đến khai thác tủ sách pháp luật.

 Tại mỗi cơ quan, địa phương được kiểm tra. Sau khi nghe trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Các thành viên của Đoàn kiểm tra đã nêu những vấn đề cần giải trình, làm rõ, bổ sung để cơ quan, địa phương hoàn thiện hơn trong báo cáo và công tác PBGDPL trong thời gian tới. Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, lãnh đạo các Sở: Y tê; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn huyện Tân Lạc đã nhất trí tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra và đưa ra các phương hướng để công tác PBGDPL những tháng cuối năm 2019 và trong năm 2020 được phát huy và đạt hiệu quả cao./.   

 

Nguồn: Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình 

 

 

Tin tức mới nhất

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP


Tìm kiếm...

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction