vietlaw
email
phobiengiaoduc


Danh sách các thủ tục hành chính

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài


Trình tự thực hiện: 1. Nộp tờ khai:
Người đi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).
Trong trường hợp việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi trước đây đăng ký tại UBND cấp xã, thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.
2. Giải quyết việc đăng ký lại khai sinh:
Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính giấy tờ hộ tịch theo từng loại việc. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và dưới tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ “Đăng ký lại”.
Trong trường hợp UBND cấp xã không có căn cứ để xác định được đương sự đã đăng ký hộ tịch, thì UBND cấp xã chỉ xác nhận về việc sổ đăng ký hộ tịch của năm đó không còn lưu trữ; trong trường hợp việc hộ tịch trước đây được đăng ký tại UBND cấp huyện, thì do UBND cấp huyện xác nhận. Xác nhận về việc sổ hộ tịch không còn lưu trữ được thay cho xác nhận đương sự đã đăng ký hộ tịch

Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp hoặc có thể ủy quyền cho người thứ ba nộp hồ sơ.
Hồ sơ: - Tờ khai (theo quy định);
- Bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có),
- Bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 05 ngày, nếu cần xác minh thì được kéo dài thêm 05 ngày.
Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu STP/HT-2006-KS.2: Tờ khai đăng ký lại việc sinh Quyết định số 01/2006/
QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

Lệ phí ĐKKD: không
Kết quả: Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý: - Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội, có hiệu lực ngày 01/01/2001;
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (có hiệu lực ngày 01/04/2006);
- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Tài liệu, Biểu mẫu liên quan:

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH.doc Filesize: 43 kB Filetype: application/msword Quy định sử dụng: Biểu mẫu từ DpiHoaBinh.gov.vn Tải về: 3 Added: 26.11.2009
Cập nhật: 2009-11-26 16:57:47    Được xem: 451
Powered by Sigsiu.NET
thu_tuc_hanh_chinh_so_tu_phap_tinh_hoa_binh
van_ban_phap_quy_tinh_so_tu_phap_hoa_binh
cong_bao_so_tu_phap_tinh_hoa_binh
quan_ly_van_ban_so_tu_phap_hoa_binh

vietlaw
email
phobiengiaoduc

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterĐang trực tuyến491


© 2009 Sở Tư pháp Tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Tel: 0218 3.853.611 - Fax: 0218 3.854.606
Email:   sotuphap@hoabinh.gov.vn

ukash casus telefon ukash kart chip satışı chip satış