770559
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
259
747
3971
717604
6974
44825
770559

Your IP: 3.233.220.21
2020-04-10 05:51
Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản chỉ đạo điều hành
Page 1 of 8
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Thể lệ Hội thi "Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020"

(0 votes)

Download
Download

Ngày 05/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã ban hành Thể lệ số 44/TL-SKHCN về Thể lệ Hội thi "Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020".

Chi tiết Thể lệ xem tại đây: Thể lệ số 44/TL-SKHCN
Created
Size
Downloads
2020-03-19
769.4 KB
1
Kế hoạch Hội thi "Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020"

(0 votes)

Download
Download

Ngày 31/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND Hội thi "Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020".

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 14/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2020-03-19
0 B
8
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020

(0 votes)

Download
Download

Ngày 07/02/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-HĐPH về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020. 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 28/KH-HĐPH
Created
Size
Downloads
2020-02-13
880.53 KB
27
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(1 vote)

Download
Download

Ngày 08/1/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 04/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2020-01-14
312.08 KB
48
Biểu mẫu thông tư 03

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-05
732.79 KB
70
Văn bản về việc tự chấm điểm thi đua đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2019

(0 votes)

Download
Download

Ngày 28/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản số 1319/STP-VP về việc tự chấm điểm thi đua đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2019.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

1. Văn bản số 1319/STP-VP

2. Đề cương báo cáo
Created
Size
Downloads
2019-11-05
27.58 KB
39
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(1 vote)

Download
Download

Ngày 28/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-STP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Chi tiết xem tại đây: 

- Nội dung Quyết định công bố: Quyết định 131/QĐ-STP

- Bìa bản công bố ISO: Bìa bản công bố

- Danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO: Danh mục tài liệu
Created
Size
Downloads
2019-11-04
655.97 KB
31
BẢNG TIÊU CHÍ THI ĐUA CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG PHÒNG TƯ PHÁP CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019

(0 votes)

Download
Download

BẢNG TIÊU CHÍ THI ĐUA CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG PHÒNG TƯ PHÁP CÁC HUYỆN,  THÀNH PHỐ NĂM 2019

Chi tiết xem tại đây: Bảng chấm điểm năm 2019
Created
Size
Downloads
2019-10-28
131 KB
16
Văn bản về việc tự chấm điểm theo Bảng tiêu chí thi đua Bộ Tư pháp, năm 2019

(0 votes)

Download
Download

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở, giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu, thực hiện nội dung yêu cầu tại Văn bản số 586/CV-KVTĐ ngày 08/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc gửi báo cáo tổng kết phong trào thi đua, và hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Tư pháp và Chính phủ năm 2019. Văn phòng Sở đề nghị các đơn vị căn cứ kết quả triển khai công tác được giao từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/10/2019và ước tính đến 31/12/2019, tiến hành việc tự chấm điểm kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác chuyên môn theo từng tiêu chí và thang điểm cụ thể được quy định trong Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 

Tài liệu đính kèm tải tại đây:

Quyết định số 1023/QĐ-BTP

Phụ lục cách tính điểm Sở Tư pháp năm 2019

Bảng tiêu chí chấm điểm Sở Tư pháp năm 2019
Created
Size
Downloads
2019-10-15
0 B
12
Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sang kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2019"

(0 votes)

Download
Download

Ngày 23/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sang kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2019”. 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch 135/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2019-07-24
1.85 MB
50

Tin tức mới nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID - 19

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÒA BÌNH: THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID - 19

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÒA BÌNH: THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID - 19

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÒA BÌNH: THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID - 19

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÒA BÌNH: THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID - 19

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÒA BÌNH: THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID - 19

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÒA BÌNH: THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID - 19

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÒA BÌNH: THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID - 19

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY HÒA BÌNH: THỰC HIỆN LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH NĂM 2020


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction