1009865
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
596
814
5256
954875
17610
26384
1009865

Your IP: 18.234.247.75
2021-01-23 20:14
Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản chỉ đạo điều hành
Page 1 of 9
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

(0 votes)

Download
Download

Ngày 19/01/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-STP về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 78/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2021-01-20
751.41 KB
1
Văn bản về việc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2020 (gửi Phòng Tư pháp các huyện, thành phố)

(0 votes)

Download
Download

Ngày 19/01/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 72/STP-VP về việc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2020.

Chi tiết Văn bản xem tại đây: Văn bản số 72/STP-VP
Created
Size
Downloads
2021-01-20
661.33 KB
0
Văn bản về việc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2020 (gửi các phòng thuộc Sở)

(0 votes)

Download
Download

Ngày 19/01/2021, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 71/STP-VP về việc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2020.

Chi tiết Văn bản xem tại đây: Văn bản số 71/STP-VP
Created
Size
Downloads
2021-01-20
682.84 KB
1
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

(0 votes)

Download
Download

Ngày 11/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoach số 09/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2021-01-12
356.63 KB
5
Thể lệ Hội thi tìm kiếm Sáng kiến Cải cách hành chính năm 2021

(0 votes)

Download
Download

Ngày 07/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thể lệ số 12/TL-SKHCN Hội thi tìm kiếm Sáng kiến Cải cách hành chính năm 2021.

Chi tiết Thể lệ xem tại đây: Thể lệ số 12/TL-SKHCN
Created
Size
Downloads
2021-01-13
627.19 KB
2
Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình" năm 2021

(0 votes)

Download
Download

Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về Tổ chức Hội thi “Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình" năm 2021.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 184/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2020-12-23
215.68 KB
4
Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư

(0 votes)

Download
Download

Ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND về Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục  pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch 168/KH-UBND

 

 

 
Created
Size
Downloads
2020-11-20
305.5 KB
11
Biểu mẫu thông tư 03

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-05
732.79 KB
226
Văn bản về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ

(0 votes)

Download
Download

Ngày 05/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Văn bản số 1127/STP-VP về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

Chi tiết Văn bản xem tại đây: Văn bản số 1127/STP-VP
Created
Size
Downloads
2020-10-06
641.1 KB
29
Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Ngày 03/7/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-STP về Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết Quyết định xem tại đây: Quyết định 72/QĐ-STP
Created
Size
Downloads
2020-07-09
1.2 MB
59

Tin tức mới nhất

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

BỘ TƯ PHÁP: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ XVII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HÒA BÌNH


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction