919285
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
556
767
1933
867626
25928
31976
919285

Your IP: 3.235.137.159
2020-09-29 17:34
Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản chỉ đạo điều hành
Page 1 of 8
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Ngày 03/7/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-STP về Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết Quyết định xem tại đây: Quyết định 72/QĐ-STP
Created
Size
Downloads
2020-07-09
1.2 MB
27
Văn bản về việc triển khai Quyết định số 1011/QĐ-BTP ngày 06/5/2020 của Bộ Tư pháp

(0 votes)

Download
Download

Ngày 21/5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Văn bản số 546/STP-VP về việc triển khai Quyết định số 1011/QĐ-BTP ngày 06/5/2020 của Bộ Tư pháp.

Chi tiết Văn bản xem tại đây: Văn bản số 546/STP-VP
Created
Size
Downloads
2020-05-25
796.72 KB
44
Biểu mẫu thông tư 03

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2019-11-05
732.79 KB
160
Thể lệ Hội thi "Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020"

(0 votes)

Download
Download

Ngày 05/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã ban hành Thể lệ số 44/TL-SKHCN về Thể lệ Hội thi "Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020".

Chi tiết Thể lệ xem tại đây: Thể lệ số 44/TL-SKHCN
Created
Size
Downloads
2020-03-19
769.4 KB
18
Kế hoạch Hội thi "Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020"

(0 votes)

Download
Download

Ngày 31/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND Hội thi "Tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020".

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 14/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2020-03-19
0 B
42
Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020

(0 votes)

Download
Download

Ngày 07/02/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-HĐPH về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020. 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 28/KH-HĐPH
Created
Size
Downloads
2020-02-13
880.53 KB
71
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(1 vote)

Download
Download

Ngày 08/1/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây: Kế hoạch số 04/KH-UBND
Created
Size
Downloads
2020-01-14
312.08 KB
94
Văn bản về việc tự chấm điểm thi đua đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2019

(0 votes)

Download
Download

Ngày 28/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản số 1319/STP-VP về việc tự chấm điểm thi đua đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố năm 2019.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

1. Văn bản số 1319/STP-VP

2. Đề cương báo cáo
Created
Size
Downloads
2019-11-05
27.58 KB
71
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(1 vote)

Download
Download

Ngày 28/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-STP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Chi tiết xem tại đây: 

- Nội dung Quyết định công bố: Quyết định 131/QĐ-STP

- Bìa bản công bố ISO: Bìa bản công bố

- Danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO: Danh mục tài liệu
Created
Size
Downloads
2019-11-04
655.97 KB
64
BẢNG TIÊU CHÍ THI ĐUA CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG PHÒNG TƯ PHÁP CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019

(0 votes)

Download
Download

BẢNG TIÊU CHÍ THI ĐUA CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG PHÒNG TƯ PHÁP CÁC HUYỆN,  THÀNH PHỐ NĂM 2019

Chi tiết xem tại đây: Bảng chấm điểm năm 2019
Created
Size
Downloads
2019-10-28
131 KB
36

Tin tức mới nhất

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction