Thanh tra

Ngày 28/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 1440/KL-STP Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình. 

 Chi tiết nội dung Kết luận Thanh tra xem tại đây: Kết luận Thanh tra số 1440/KL-STP

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp