Thanh tra

Ngày 13/11/2018, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ký Kết luận Thanh tra số 2762/KL-STP Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng công chứng số 1, tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết kết luận thanh tra xem tại đây: Kết luận Thanh tra số 2762/KL-STP

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp