Thanh tra

Thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra chuyên ngành và Quyết định số 64/QĐ-STP ngày 02/6/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực; từ ngày 15/6/2017 đến hết ngày 23/6/2017, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 64/QĐ-STP đã tiến hành thanh tra tại Phòng Tư pháp huyện Đà Bắc và UBND các xã: Vầy Nưa, Hào Lý, Hiền Lương.

 Ngày 21/7/2017, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký Kết luận số 1446/KL-STP về thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực tại huyện Đà Bắc.

Toàn văn Kết luận theo tệp đính kèm. Kết luận số 1446

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp