919352
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
623
767
2000
867626
25995
31976
919352

Your IP: 3.235.137.159
2020-09-29 18:19

Trải qua lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Nhà nước và Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu của biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, Ngành Tư pháp đã đạt được những thành tựu vẻ vang, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tư pháp bắt nguồn từ thuật ngữ “Juristice” theo chữ Latinh, có thể hiểu là “công lý” hay “nền công lý”. Tư pháp được quan niệm như là một ý tưởng cao đẹp về nền công lý, việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong xã hội phải đúng pháp luật, hợp lẽ công bằng và các chuẩn mực khác. Tư pháp cũng có thể hiểu là “nền tư pháp” mà ở đó bao gồm cả hệ thống pháp luật và các thiết chế nhằm duy trì, bảo đảm việc thi hành một cách nghiêm minh hệ thống pháp luật đó, phát huy hiệu quả thực tế của chúng trong đời sống xã hội. Tư pháp theo nghĩa Hán - Nôm là “gìn giữ pháp luật” hay “bảo vệ pháp luật”. Trong điều kiện quyền lực nhà nước thống nhất, tư pháp không thể hiểu là một quyền tách biệt, do một hệ thống cơ quan độc quyền nắm giữ, mà “tư pháp” cần hiểu theo ý nghĩa “bảo vệ pháp luật”, có sự tham gia của nhiều hoạt động, nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau như: Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan công chứng, tổ chức giám định tư pháp, tổ chức luật sư, cơ quan hộ tịch, lý lịch tư pháp… Tư pháp được coi là một lĩnh vực tổ chức và hoạt động đặc biệt của Nhà nước nhằm duy trì an ninh, an toàn và công bằng xã hội. Nói cách khác, tư pháp có nhiệm vụ duy trì và bảo vệ công lý; hệ thống cơ quan tư pháp bao gồm các cơ quan và thiết chế nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ công lý bằng các biện pháp và thủ tục đặc thù dựa trên nguyên tắc tài phán; các cơ quan tư pháp gồm cơ quan tài phán và các cơ quan khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động tài phán. Cho đến nay, mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến, quan niệm về nội hàm khái niệm tư pháp, bản chất và phạm vi hoạt động; quan niệm về hệ thống các cơ quan tư pháp; quan niệm về tư pháp trong mối liên hệ với lập pháp và hành pháp; bản chất của các quan hệ hành chính - tư pháp… song không thể phủ nhận vai trò và những thành tựu to lớn của công tác tư pháp đối với việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xác định rõ vai trò của công tác tư pháp trong hoạt động nhà nước và Bộ Tư pháp đã có mặt trong nội các của Chính phủ lâm thời, góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân mạnh mẽ và sáng suốt.

Khi cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bộ Tư pháp đã nhanh chóng, khẩn trương tổ chức lại và điều hành khá thông suốt, linh hoạt hệ thống tư pháp kháng chiến gọn nhẹ. Bộ máy các cơ quan tư pháp và hệ thống pháp luật tố tụng được cải cách theo hướng tăng cường tính chất nhân dân của nền tư pháp, dân chủ hóa tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án, đưa tư pháp về gần dân, huy động nhân dân tham gia vào hoạt động tư pháp một cách thiết thực. Cùng với công tác tổ chức, Ngành Tư pháp luôn chăm lo công tác tuyển chọn, xây dựng và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán, dự thẩm, công tố viên, luật sư… theo tinh thần “phụng công thủ pháp, chí công vô tư”. Nhiều cán bộ tư pháp đã hy sinh tính mệnh của mình để góp phần xứng đáng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của dân tộc và đã được suy tôn là “Chiến sĩ trên mặt trận Tư pháp”…

Trong suốt những năm đầu của Nhà nước dân chủ nhân dân, Bộ Tư pháp được giao trọng trách xây dựng một nền tư pháp nhân dân, quản lý toàn diện các mặt hoạt động tư pháp, chịu trách nhiệm soạn thảo và tổ chức thi hành các đạo luật về quyền tự do, dân chủ của cá nhân, về dân sự, thương sự, hình sự và thủ tục tố tụng, tổ chức và quản trị các Tòa án, việc truy tố tội phạm, tư pháp công an, thi hành các án phạt, quản trị các nhà lao và giáo dục tù nhân, quản lý các viên chức Tòa án, viên chức ngạch tư pháp, luật sư, đại tụng viên, thừa phát lại, hỗ giá viên, phụ trách công việc quốc tịch, thực hiện các hiệp định tương trợ tư pháp và ủy thác tư pháp với nước ngoài...

Cho đến nay, công tác tư pháp mà Ngành Tư pháp đang đảm nhận mặc dù không phải là việc thực hiện quyền tài phán - xét xử, nhưng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật, quản lý các hoạt động hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp giúp cho hoạt động xét xử được tiến hành thuận lợi, hiệu quả. Kể từ khi Bộ Tư pháp được thành lập lại (năm 1981) đến nay, công tác tư pháp được quy định cụ thể hơn, ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của đời sống thực tiễn và nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt sau khi thực hiện đường lối đổi mới sâu sắc, toàn diện do Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, Bộ Tư pháp được giao nhiều trọng trách hơn, tổ chức của Ngành Tư pháp cũng từng bước được mở rộng, đội ngũ cán bộ, công chức được tăng cường, vai trò của công tác tư pháp và vị trí của Ngành Tư pháp trong đời sống xã hội ngày càng được khẳng định. Công tác tư pháp hiện đang phản ánh tính thống nhất của quyền lực nhà nước và mối liên hệ chặt chẽ của ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, thể hiện rõ tính chất hành chính - tư pháp trong quản lý nhà nước đối với các hoạt động tư pháp cũng như những hoạt động khác nhằm bảo đảm việc tôn trọng, thi hành Hiến pháp, pháp luật trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, đến nay, Ngành Tư pháp đã có bước phát triển mạnh mẽ. Thể chế các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành Tư pháp tiếp tục được hoàn thiện. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Ngành Tư pháp từ xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp đến phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, hợp tác quốc tế về pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác tư pháp và pháp luật... ngày càng được hoàn thiện và nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo pháp luật các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước./.

 

BBT (st)

Tin tức mới nhất

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction