Tin tức, sự kiện tiêu biểu

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 233-KH/TU ngày 28/8/2019 của Tỉnh ủy Hòa Bình về quán triệt Chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về hướng dẫn một số nội dung về Chỉ thị số 35-CT/TW; Kế hoạch số 243-KH/ĐUK, ngày 11/9/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn số 25-HD/ĐUK ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình về hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII.

image001-đhdangbótp2020

Đ/c Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ngày 20/5/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở Tư pháp; Mai Ngọc Quý, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở.

image003daihoidangbótp2020

Toàn cảnh Đại hội

Đảng bộ Sở Tư pháp có 05 chi bộ trực thuộc với 49 đảng viên. Phát huy những thành tích và truyền thống của Đảng bộ Sở Tư pháp qua các thời kỳ; trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác như:

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thực hiện thẩm định 421 dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh; đóng góp ý kiến 654 dự thảo văn bản; tiến hành tự kiểm tra 248 văn bản QPPL. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; kịp thời cập nhật văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Hàng năm, đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiến hành kiểm tra liên ngành về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại UBND cấp huyện và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại các Sở, Ngành theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý hoặc do Bộ, ngành chủ quản yêu cầu nhằm triển khai đồng bộ công tác này trên phạm vi toàn tỉnh.

Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật. Hàng năm, triển khai có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ngành Tư pháp đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức, lồng ghép được gần 1.300 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại cơ sở cho hơn 114.000 lượt người tham dự với các nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Giao thông đường bộ,… Kịp thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn các xã thực hiện tốt tiêu chí số 18.5 “Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”, góp phần vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Về công tác Trợ giúp pháp lý: Đã TGPL tại Trung tâm và các Chi nhánh được 2.755 vụ việc. Thực hiện truyền thông về TGPL và tư vấn ngoài trụ sở được 589 đợt/589 điểm tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Đã tư vấn được hơn 4.613 vụ việc thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và pháp luật khác, số người tham dự truyền thông hơn 8.000 lượt người.

Công tác Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp:

Về công tác Hành chính tư pháp đã thực hiện cấp 14 giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp 5.226 phiếu lý lịch tư pháp cho công dân; tiếp nhận, phân loại 5.552 thông tin Lý lịch tư pháp trên phần mềm do Trung tâm LLTPQG và các cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự chuyển đến; Lập LLTP về án tích 312 bản; lập mới 532 bản LLTP; Lập 1.166 phiếu cung cấp thông tin LLTP bổ sung; Cung cấp thông tin LLTP cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khác theo thẩm quyền: 335 thông tin. Nộp hồ sơ trực tiếp và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: 531 hồ sơ…

Về công tác Bổ trợ tư pháp đã thực hiện cấp 04 giấy đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 06 trường hợp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 tổ chức hành nghề luật sư với 16 luật sư, 02 trung tâm tư vấn pháp luật với 08 tư vấn viên; 07 tổ chức hành nghề công chứng với 12 công chứng viên; 02 tổ chức giám định tư pháp và 01 tổ chức chuyên môn đăng ký hành nghề giám định tư pháp đang hoạt động gồm: Trung tâm pháp y trực thuộc Sở Y tế; Phòng Kỹ thuật hình sự trực thuộc Công an tỉnh và Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. Tổng số giám định viên tư pháp là 70 người. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 03 tổ chức đấu giá chuyên nghiệp với 08 đấu giá viên.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp công dân định kỳ cũng như đột xuất; tiếp nhận và giải quyết 100% số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được gửi đến Sở Tư pháp. Sau khi giải quyết không có tình trạng tái khiếu, tái tố, khiếu kiện vượt cấp. Đã xây dựng kế hoạch và tiến hành 40 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực do Sở Tư pháp quản lý như: hộ tịch, công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, luật sư,… Đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với 4/4 đơn vị trực thuộc Sở. Qua thanh tra chưa phát hiện hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong ngành Tư pháp.

Công tác xây dựng ngành, đào tạo bồi dưỡng đã trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kết quả rà soát các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Đã cử 45 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quốc phòng… tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành; nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Thực hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Công tác phát triển Đảng được chú trọng đảm bảo chất lượng. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Chi Đoàn thanh niên bồi dưỡng, rèn luyện tạo nguồn cho công tác phát triển đảng. Đã cử 19 quần chúng ưu tú tham dự các lớp học nhận thức về Đảng do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Trong 05 năm đã tổ chức kết nạp 15 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ có 30 lượt đảng viên và 05 chi bộ được Đảng ủy Sở tặng giấy khen, 01 đảng viên được Đảng ủy khối tặng giấy khen, 01 đảng viên được Tỉnh ủy tặng bằng khen.

image005-dhdangbostp2020

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng. Đại hội đã nhất trí và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 06 đồng chí:

1. Đồng chí Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở;

2. Đồng chí Mai Ngọc Quý, Phó Giám đốc Sở;

3. Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp;

4. Đồng chí Bùi Ngọc Huấn, Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật;

5. Đồng chí Đặng Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở;

6. Đồng chí Lưu Văn Thường, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Đại hội đã tiến hành bầu 02 đại biểu chính thức (Các đồng chí: Bùi Thị Thúy Bình; Nguyễn Văn Sáu) và 01 đại biểu dự khuyết (Đồng chí Đặng Thị Thu Hường) đại diện cho Đảng bộ Sở Tư pháp dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII.

image007dhdangbótp2020

Đ/c Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở, Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc Đại hội

Ngay sau khi bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất để bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Sở Tư pháp. Kết quả: Đồng chí Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp; đồng chí Mai Ngọc Quý, Phó Giám đốc Sở được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Sở Tư pháp./.

 

Minh Phượng

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp