Tin tức, sự kiện tiêu biểu

Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, bất thường đặc biệt là hiện tượng giông, lốc, sét, mưa đá gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra giông lốc làm hư hỏng nhiều nhà cửa, hoa màu đặc biệt tại các địa phương như Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, lạc Sơn. Để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, giông lốc, sét, mưa đá, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 749/UBND-NNTN ngày 11/5/2020 về việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, going lốc, sét, mưa đá.

Theo đó, yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (TKCN), Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 26/4/2020 của Ủy ban nhân dân tinh về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, going lốc, sét, mưa đá.

2. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mail, bản tin, facebook của Ban chỉ đạo TWPCTT, của tỉnh để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, Nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó.

3. Đối với các địa phương đã xảy ra giông lốc gây thiệt hại như huyện Đà Bắc, Mai Châu, Tân lạc, Lạc Sơn; Khẩn trương khắc phục hậu quả của giông lốc gây ra; cử các lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân; hướng dẫn, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Chủ động triển khai các giải pháp chăm sóc và khắc phục hậu quả thiên tai do thiên tai trong sản xuất trồng trọt được nêu tại Văn bản số 683/UBND-NNTN ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2020; Văn bản số 752/SNN-TT&BVTV ngày 24/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn biện pháp khôi phục thiệt hại sản xuất do mưa đá và các văn bản khác của ngành Nông nghiệp và PTNT.

4. Sở Công thương theo chức năng nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo đảm bảo không đầu cơ tăng giá các mặt hang có liên quan trong việc khôi phục sản xuất, đời sống của người dân.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp tình hình, thiệt hại báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh qua Văn phòng thường trực (ĐT: 02189852309; email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp