1225860
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
221
436
3736
1173219
2328
11912
1225860

Your IP: 35.153.166.111
2021-12-05 10:29

 Ngày 05/5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp tháng 04/2020, triển khai chương trình công tác tháng 05/2020 với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

IMG 6323

Toàn cảnh Hội nghị giao ban

Tại Hội nghị, các đại biểu dự họp đã được nghe đánh giá kết quả công tác tháng 04/2020, với các kết quả nổi bật. Cụ thể với các công tác trọng tâm như:

Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đã thực hiện phúc đáp xin ý kiến đối với 03 đề xuất xây dựng văn bản QPPL theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh; đã thẩm định 06 dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh và tham gia đóng góp ý kiến vào 12 dự thảo văn bản. Đăng tải 02 văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Phát hành cuốn hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh năm 2019 đến các Sở, Ban, Ngành.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND, ngày 13/4/2020 về việc xây dựng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hòa Bình. Tham mưu Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Công văn số 407/HĐPH ngày 16/4/2020 về việc Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2020. Thực hiện phát hành Bản tin Tư pháp số 125 (Tháng 03- 04/2020); Tổng hợp, viết tin, bài, ảnh xây dựng và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Sở.

Đối với công tác hành chính tư pháp: Chuyển phần mềm liên thông xác minh 79 trường hợp, đã cấp 119 phiếu Lý lịch Tư pháp cho công dân. Tiếp nhận 243 thông tin LLTP do các cơ quan Tòa án, Thi hành án, Công an tỉnh, Trung tâm LLTPQG, Sở Tư pháp tỉnh khác cung cấp. Lập 74 phiếu cung cấp thông tin LLTP bổ sung, 53 bản LLTP trên phần mềm.

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (TGPL) đã trợ giúp tại trụ sở và chi nhánh 15 vụ việc (đã hoàn thành). Thụ lý và ban hành Quyết định cử Trợ giúp viên, Luật sư kí hợp đồng cộng tác tham gia tố tụng 31 vụ, số vụ hoàn thành 04 vụ, số vụ việc tham gia tố tụng đã thụ lý chuyển sang tháng 05/2020 là 95 vụ, tiếp tục thực hiện số vụ việc đã thụ lý của tháng trước là 5 vụ.

Các lĩnh vực công chứng, bán đấu giá tài sản, bổ trợ tư pháp, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác thanh tra, văn phòng, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Thảo luận tại cuộc họp giao ban, nhiều ý kiến đã đề xuất các giải pháp để triển khai những nhiệm vụ mới phát sinh của Sở, những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện công tác chuyên môn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thúy Bình - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã đạt được trong tháng 04/2020, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong tháng 05/2020 để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

Minh Phượng

 

Tin tức mới nhất

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

banner bau cu

 

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction