966682
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
811
694
2224
914690
811
20937
966682

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-01 23:52

Năm 2019 vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp, sự phối hợp công tác của các ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo ngành Tư pháp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả quan trong trong công tác tư pháp, đưa pháp luật vào cuộc sống và khẳng định vị thế, vai trò của ngành trong thực hiện cải cách tư pháp, cải cách hành chính trên địa bàn,góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.

IMG-4501-min 

Đ/c Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Tư pháp năm 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020 

Nét nổi bật trong công tác tư pháp năm 2019 là bên cạnh việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyên môn, ngành tư pháp tỉnh Hòa Bình đã tập trung nhân lực vào các lĩnh vực công tác trọng điểm như: Xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) với khối lượng: Thẩm định có chất lượng 72 dự thảo Nghị quyết, Quyết định QPPL của HĐND, UBND tỉnh; đóng góp ý kiến vào 148 dự thảo văn bản; tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền 149 văn bản của QPPL của HĐND, UBND từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, cải cách tư pháp, Sở Tư pháp đã phối hợp với Học viện Tư pháp- Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (10 chuyên đề trong 6 ngày) cho 217 công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Đưa hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp vào sử dụng nhằm đảm bảo liên thông dữ liệu hộ tịch của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chuyển đổi dữ liệu hồ sơ đăng ký hộ tịch của công dân trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung của địa phương sang Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp để xử lý. Ứng dụng giải pháp “kiềng ba chân”, liên kết thông tin giữa Sở Tư pháp- Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát- Bộ Công an trong công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Giám định tư pháp, nghiệp vụ công chứng cho các Giám định viên, Công chứng viên và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực giám định tư pháp, công chứng; Đảm bảo thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết các yêu cầu về đăng ký hộ tịch, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực của các cá nhân, tổ chức với chất lượng phục vụ cao nhất.

IMG-4511-min 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Đ/c Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 02 tập thể và 03 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2019 

Với lĩnh vực “mũi nhọn” của ngành là phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Trợ giúp pháp lý (TGPL), ngành tư pháp Hòa Bình đã không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở nhằm đa dạng các hình thức PBGDPL. Lồng ghép tổ chức hơn 900 hội nghị tập huấn, hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 50.000 lượt người. Tổ chức 17 lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cơ sở; Tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi (từ cấp huyện đến cấp tỉnh) và Hội thi “Thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (quy mô cấp tỉnh); mở ra cơ hội học tập, tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật cho đông đảo cán bộ và Nhân dân. Duy trì 250 đợt truyền thông về TGPL tại 250 địa bàn xóm, xã vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nâng số vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng lên 193 vụ việc. 

Các lĩnh vực công tác khác như: Thanh tra, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, công tác xây dựng ngành được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, vì thế, trong năm 2019, chỉ tính riêng trong cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc, đã có 73 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 9 tập thể được công nhận các danh hiệu thi đua; 24 cá nhân, 4 tập thể được các cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

Những kết quả công tác của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã được đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tại Hội nghị triển tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020 tổ chức vào đầu tháng 1/2020. 

Trước những kết quả đã đạt được trong năm 2019, ngay từ những ngày đầu năm 2020, ngành tư pháp tỉnh Hòa Bình đã đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp là: (1) Xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; (2) Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; (3) Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; (4) Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; (5) Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; (6) Công tác xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng; thi đua- khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin; (7) Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại- tố cáo cùng với 07 giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong tâm nêu trên. 

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, các đơn vị trong ngành tư pháp đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ như: Trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đã tiến hành thẩm định 04 dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh, tham gia đóng góp ý kiến vào 11 dự thảo văn bản; Công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; Công tác Hành chính tư pháp đã chuyển Phần mềm liên thông xác minh 126 trường hợp, cấp 153 Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân, Tiếp nhận 138 thông tin LLTP do các cơ quan Tòa án, Thi hành án, Công an, Trung tâm LLTPQG, Sở Tư pháp tỉnh khác cung cấp, lập 256 Phiếu cung cấp thông tin LLTP bổ sung: phiếu, lập mới 45 bản LLTP. Công tác Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; và theo dõi thi hành pháp luật; Bổ trợ tư pháp triển khai đầy đủ, đảm bảo các nhiệm vụ đề ra. 

Tại cấp huyện, các Phòng Tư pháp cũng đã hoàn thành việc tham mưu cho UBND huyện ký ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2020 và tổ chức thực hiện kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo cộng đồng trách nhiệm cùng toàn ngành đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển vượt bậc và bền vững, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Hòa Bình trong năm 2020 này./.

 

Minh Phượng

 

 

Tin tức mới nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction