877052
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
805
938
5370
818224
15671
35137
877052

Your IP: 54.160.19.155
2020-08-13 20:16

SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN: MAI CHÂU, TÂN LẠC, YÊN THỦY; SẮP XẾP TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KỲ SƠN

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mai Châu như sau:

a) Thành lập xã Sơn Thuỷ trên cơ sở nhập 11,76 km2 diện tích tự nhiên, 404 người của xã Tân Mai; toàn bộ 19,62 km2 diện tích tự nhiên, 1.605 người của xã Ba Khan và toàn bộ 31,97 km2 diện tích tự nhiên, 1.902 người của xã Phúc Sạn.

Sau khi thành lập, xã Sơn Thuỷ có 63,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.911 người.

Xã Sơn Thuỷ giáp các xã Đồng Tân, Tân Thành, Tòng Đậu; huyện Đà Bắc, huyện Tân Lạc và tỉnh Sơn La;

b) Thành lập xã Tân Thành trên cơ sở nhập toàn bộ 23,00 km2 diện tích tự nhiên, 840 người của xã Tân Mai sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại điểm a khoản này và toàn bộ 43,84 km2 diện tích tự nhiên, 2.349 người của xã Tân Dân.

Sau khi thành lập, xã Tân Thành có 66,84 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.189 người.

Xã Tân Thành giáp xã Sơn Thuỷ; huyện Đà Bắc và tỉnh Sơn La;

c) Nhập toàn bộ 15,50 km2 diện tích tự nhiên, 2.538 người của xã Piềng Vế vào xã Bao La.

Sau khi nhập, xã Bao La có 38,31 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.903 người.

Xã Bao La giáp các xã Cun Pheo, Đồng Tân, Nà Phòn, Pà Cò, Xăm Khòe và tỉnh Thanh Hoá;

d) Nhập toàn bộ 27,43 km2 diện tích tự nhiên, 1.402 người của xã Nà Mèo vào xã Nà Phòn.

Sau khi nhập, xã Nà Phòn có 32,40 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.041 người.

Xã Nà Phòn giáp các xã Bao La, Chiềng Châu, Đồng Tân, Mai Hạ, Tòng Đậu, Xăm Khòe và thị trấn Mai Châu;

đ) Thành lập xã Thành Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 16,36 km2 diện tích tự nhiên, 1.699 người của xã Noong Luông; toàn bộ 21,42 km2 diện tích tự nhiên, 1.831 người của xã Pù Bin và toàn bộ 18,47 km2 diện tích tự nhiên, 580 người của xã Thung Khe.

Sau khi thành lập, xã Thành Sơn có 56,25 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.110 người.

Xã Thành Sơn giáp các xã Chiềng Châu, Mai Hạ, Vạn Mai, thị trấn Mai Châu; huyện Tân Lạc và tỉnh Thanh Hóa;

e) Thành lập xã Đồng Tân trên cơ sở nhập toàn bộ 27,48 km2 diện tích tự nhiên, 1.547 người của xã Đồng Bảng và toàn bộ 11,61 km2 diện tích tự nhiên, 1.147 người của xã Tân Sơn.

Sau khi thành lập, xã Đồng Tân có 39,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.694 người.

Xã Đồng Tân giáp các xã Bao La, Nà Phòn, Pà Cò, Sơn Thuỷ, Tòng Đậu và tỉnh Sơn La;

g) Sau khi sắp xếp, huyện Mai Châu có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 01 thị trấn.

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tân Lạc như sau:

a) Thành lập xã Vân Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 14,08 km2 diện tích tự nhiên, 1.458 người của xã Bắc Sơn; toàn bộ 21,06 km2 diện tích tự nhiên, 2.304 người của xã Lũng Vân và toàn bộ 20,39 km2 diện tích tự nhiên, 1.586 người của xã Nam Sơn.

Sau khi thành lập, xã Vân Sơn có 55,53 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.348 người.

Xã Vân Sơn giáp xã Ngổ Luông, xã Quyết Chiến; huyện Mai Châu và tỉnh Thanh Hóa;

b) Thành lập xã Nhân Mỹ trên cơ sở nhập toàn bộ 17,39 km2 diện tích tự nhiên, 2.378 người của xã Do Nhân; toàn bộ 8,97 km2 diện tích tự nhiên, 1.925 người của xã Quy Mỹ và toàn bộ 9,07 km2 diện tích tự nhiên, 2.640 người của xã Tuân Lộ.

Sau khi thành lập, xã Nhân Mỹ có 35,43 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 6.943 người.

Xã Nhân Mỹ giáp các xã Lỗ Sơn, Mỹ Hòa, Ngổ Luông, Phong Phú, Quyết Chiến, Tử Nê và thị trấn Mãn Đức;

c) Thành lập thị trấn Mãn Đức trên cơ sở nhập toàn bộ 19,75 km2 diện tích tự nhiên, 5.056 người của xã Quy Hậu; toàn bộ 16,26 km2 diện tích tự nhiên, 4.771 người của xã Mãn Đức và toàn bộ 4,00 km2 diện tích tự nhiên, 4.828 người của thị trấn Mường Khến.

Sau khi thành lập, thị trấn Mãn Đức có 40,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.655 người.

Thị trấn Mãn Đức giáp các xã Mỹ Hòa, Nhân Mỹ, Tử Nê và huyện Cao Phong;

d) Nhập toàn bộ 11,96 km2 diện tích tự nhiên, 3.754 người của xã Địch Giáo vào xã Phong Phú.

Sau khi nhập, xã Phong Phú có 25,20 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.164 người.

Xã Phong Phú giáp các xã Mỹ Hòa, Nhân Mỹ, Phú Cường, Phú Vinh, Quyết Chiến;

đ) Thành lập xã Suối Hoa trên cơ sở nhập toàn bộ 35,09 km2 diện tích tự nhiên, 1.453 người của xã Ngòi Hoa và toàn bộ 35,61 km2 diện tích tự nhiên, 2.361 người của xã Trung Hòa.

Sau khi thành lập, xã Suối Hoa có 70,70 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.814 người.

Xã Suối Hoa giáp xã Mỹ Hòa, xã Phú Vinh và các huyện Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu;

e) Sau khi sắp xếp, huyện Tân Lạc có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 01 thị trấn.

9. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Yên Thủy như sau:

a) Nhập toàn bộ 13,13 kmdiện tích tự nhiên, 1.553 người của xã Lạc Hưng vào xã Bảo Hiệu.

Sau khi nhập, xã Bảo Hiệu có 41,25 kmdiện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.950 người.

Xã Bảo Hiệu giáp các xã Đa Phúc, Hữu Lợi, Lạc Lương, thị trấn Hàng Trạm và huyện Lạc Thủy;

b) Nhập toàn bộ 29,93 kmdiện tích tự nhiên, 6.086 người của xã Yên Lạc vào thị trấn Hàng Trạm.

Sau khi nhập, thị trấn Hàng Trạm có 32,14 kmdiện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.503 người.

Thị trấn Hàng Trạm giáp các xã Bảo Hiệu, Đa Phúc, Hữu Lợi, Lạc Thịnh, Phú Lai và tỉnh Ninh Bình;

c) Sau khi sắp xếp, huyện Yên Thuỷ có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 01 thị trấn.

3. Giải thể Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để nhập vào Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

1. Giải thể Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để nhập vào Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Giải thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để nhập vào Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình theo quy định của pháp luật./.

 

Minh Anh (gt)

Tin tức mới nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN BLUEZONE

THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN BLUEZONE

THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN BLUEZONE

THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN BLUEZONE

THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN BLUEZONE

THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN BLUEZONE

THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN BLUEZONE

THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN BLUEZONE

THÔNG BÁO: TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO LÀM VIỆC TẠI PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ TƯ PHÁP

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction