Tin tức, sự kiện tiêu biểu

Ngày 16/9/2020, Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) đã ban hành Thông báo số 50/TB-PCC về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Chi tiết xem tại đây: Thông báo số 50/TB-PCC

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp