966706
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
14
821
2248
914690
835
20937
966706

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-02 00:11

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2997-TB/TU ngày 17/4/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước, các khu vực, địa phương lân cận và trên địa bàn tỉnh; để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Bộ y tế và của tỉnh;

Ngày 17/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Văn bản số 608/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu vào một số nội dung nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội hợp lý; không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang nơi công cộng; tăng cường bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp cần thiết; thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là với người cao tuổi, có bệnh nền.

2. Tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020 (trường hợp có quy định mới thì điều chỉnh thời gian cho phù hợp) cụ thể như sau:

a) Đối với lĩnh vực thương mại:

- Dịch vụ chiếu phim trong Trung tâm thương mại;

- Dịch vụ ăn uống tại chỗ trong siêu thị;

- Hoạt động các Chợ phiên trên địa bàn các huyện, thành phố;2

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu ngoài phạm vi Chợ, siêu thị (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa vật tư nông nghiệp và công nghệ thông tin, điện, điện tử, điện lạnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa xe ô tô, xe máy, xe đạp, vật liệu xây dựng);

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ bán cho khách hàng mang đi).

b) Đối với lĩnh vực giao thông vận tải: Giao Sở Giao thông vận tải chủ động xây dựng phương án, biểu đồ chạy xe theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3655/BGTVT-VT ngày 16/4/2020 và các quy định khác có liên quan về phòng chống dịch Covid-19. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

c) Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:

- Lĩnh vực văn hóa: Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, khu và điểm di tích; dừng triệt để các hoạt động nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

- Lĩnh vực thể thao: Dừng tất cả các hoạt động thể thao, giải trí tập trung đông người và tại các điểm công cộng; dừng hoạt động của các cơ sở luyện tập gym, yoga, bóng đá, bóng chuyền, võ thuật, các câu lạc bộ thẩm mỹ; các sân thể thao tập trung đông người (trên 10 người) trên địa bàn tỉnh;

- Lĩnh vực du lịch: Tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan du lịch tại tất cả các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh (trừ một số hoạt động đặc thù liên quan đến việc nghiên cứu, khảo sát và thực thi công vụ).

d) Đối với lĩnh vực thông tin truyền thông:

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh.

e) Yêu cầu đối với tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, nhà máy, cơ sở sản xuất…được tiếp tục hoạt động phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; trường hợp vi phạm sẽ đình chỉ hoạt động

3. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục duy trì hoạt động của các Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đến hết ngày 03/5/2020 cho phù hợp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. UBND các huyện, thành phố, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức các Chốt kiểm soát phòng chống dịch cho phù hợp theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của người dân và cả cộng đồng trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch; nội dung tuyên truyền cần tập trung hướng dẫn các quy định, các giải pháp phòng chống dịch; biện pháp nâng cao sức khoẻ, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách tại nơi công cộng; bổ sung thêm các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với các đối tượng, nhất là tuyên truyền trực quan, thường xuyên trên hệ thống phát thanh thôn, bản, tuyên truyền lưu động tại những khu vực đông người…; kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong công tác phòng chống dịch; nêu tên những tập thể, cá nhân trên phương tiện thông tin đại chúng chưa chấp hành nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo quy định.

5. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; hạn chế tối đa việc hội họp, tập trung đông người; phân công, bố trí cán bộ cho phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không để ngừng trệ hoạt động của cơ quan đơn vị mình; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

6. Các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Cục thuế tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành chủ động phối hợp, khẩn trương rà soát đầy đủ các nhóm đối tượng thuộc diễn hỗ trợ và được thụ hưởng các chế độ chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

7. Tăng cường thực hiện tốt việc rà soát các trường hợp có liên quan đến các khu vực, vùng có dịch, tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh để thực hiện quản lý, cách ly y tế theo đúng quy định; đảm bảo việc theo dõi, quản lý chặt chẽ tình trạng sức khỏe của nhân dân trên địa bàn và trong phạm vi quản lý theo quy định.

8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tại các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh; chủ động tham mưu đề xuất việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo hoạt động các khu cách ly y tế tập trung theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

9. Đối với lĩnh vực giáo dục: Căn cứ tình hình thực tế ở tỉnh để có các biện pháp dạy và học phù hợp, đảm bảo Kế hoạch hoàn thành năm học 2019 -2020 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện; chủ động điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; phối hợp, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục quán triệt thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “ chống dịch như chống giặc”; thực hiện giám sát chặt chẽ các dự án, công trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và trong phạm vi quản lý trong việc đảm bảo thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo quy định; quan tâm đến đời sống của các đối tượng yếu thế, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành; thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh gửi Sở y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

Minh An (gt)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction