1015699
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
1553
1557
5693
960386
23444
26384
1015699

Your IP: 3.221.159.255
2021-01-27 20:10

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 16/CT-TTG, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31/3/2020, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Văn bản số 737 - CV/TU về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện một số nội dung mới sau:

Quán triệt sâu sắc tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian qua. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm về tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tại cấp mình phụ trách; đồng thời có trách nhiệm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19.

Cấp ủy, cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày (từ 0 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020); đồng thời tính toán phương pháp tổ chức công việc phù hợp trong thời điểm cách ly toàn xã hội, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không để đình trệ, xao nhãng công việc tại cơ quan, đơn vị địa phương. Sắp xếp, bố trí cho từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, tăng cường tổ chức họp, trao đổi công việc theo hình thức trực tuyến; chỉ phân công đến cơ quan làm việc đối với những trường hợp thật cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, cán bộ làm nhiệm vụ liên quan đến dịch Covid-19 và các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết khác. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền chịu trách 2 nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương nêu trên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTG, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các ngành chức năng, các địa phương thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền thông qua các cơ quan, thông tin đại chúng (kể cả mạng xã hội) đặc biệt là tập trung thông tin về chủ trương cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTG, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; những thông tin về kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh... đảm bảo ổn định tình hình tư tưởng và dư luận xã hội.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc hằng ngày báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) về tình hình địa phương, đơn vị trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội (từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020) theo khung báo cáo gửi kèm. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công văn này; hằng ngày báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

 

Minh An (gt)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction