966698
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
6
821
2240
914690
827
20937
966698

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-02 00:04

Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh; Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch trong thời gian gần đây và trước yêu cầu phải triển khai các giải pháp phù hợp với diễn biến của dịch ở cấp độ cao hơn (cấp độ 2) trên địa bàn tỉnh thì một số địa phương, qua công tác kiểm tra đã bộc lộ sự lúng túng, chủ quan trong công tác phòng dịch.

Để đảm bảo công tác triển khai phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiệu quả. Ngày 12/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 332/UBND-KGVX. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đến từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc tham gia, thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn và trong phạm vi quản lý; trong đó, yêu cầu quán triệt nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng chống dịch đã đề ra theo quy định.

2. UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch ứng phó cụ thể, đảm bảo phù hợp với từng cấp độ diễn biến dịch xảy ra trên địa bàn; trong đó, phải đảm bảo một số nội dung sau:

- Bố trí đủ các địa điểm để đáp ứng số lượng người phải cách ly tập trung và cách ly y tế theo quy định; Đối với trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, tại nơi cư trú phải giao chính quyền địa phương cơ sở, Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn, Trưởng xóm theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện cách ly theo quy định;

- Xây dựng Phương án trong trường hợp cần thiết phải thực hiện cách ly khu vực cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trên diện rộng;

- Đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, nguồn nhân lực và kinh phí để đáp ứng yêu cầu tại các khu vực cách ly theo quy định; Thực hiện phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng bộ phận, tổ chức và cá nhân liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực cách ly; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý tại khu cách ly;

- Đảm bảo yêu cầu về kinh phí từ nguồn ngân sách huyện theo quy định để đáp ứng nhu cầu vật tư, trang thiết bị y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn (gửi Sở Y tế - Cơ quan thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid19 tỉnh để tổng hợp)

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra định kỳ hàng tháng và đột xuất khi cần về tình hình triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch tại các địa phương được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về kết quả thực hiện trên địa bàn được phân công; Giao Sở Y tế chủ động xây dựng lịch kiểm tra, phân công cán bộ chuyên môn và thông báo đến các thành viên Ban chỉ đạo biết, thực hiện kiểm tra theo quy định (thời gian kiểm tra hoàn thành trước ngày 20 hàng tháng); Báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh kết quả thực hiện.

4. Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức kiểm tra thường xuyên công tác triển khai thực hiện phòng chống dịch tại các địa phương cơ sở thuộc phạm vi quản lý; phân công cụ thể trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo; giao Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn phân công nhiệm vụ cho Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn, Trưởng xóm phải nắm chắc tình hình sức khỏe nhân dân, giám sát chặt chẽ hoạt động tiếp xúc của đối tượng thuộc diện phải cách ly tại nhà, tại nơi cư trú theo quy định.

5. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải chủ động, tích cực hơn nữa trong triển khai công tác phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải ưu tiên hàng đầu, tránh để xảy ra tình trạng thụ động, thiếu sự phối hợp như trong thời gian vừa qua; Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Y tế theo dõi, tổng hợp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm theo quy định./.

 

Minh An (gt)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction