Hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL

Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Tải về tại đây: Tài liệu bồi dưỡng HGV

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp