831122
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
667
823
1490
779777
4878
21430
831122

Your IP: 3.233.229.90
2020-07-06 18:13

Ngày 6 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy (thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Lạc Thủy) đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự Đại hội có đại diện Đảng ủy Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện và đại diện một số Chi bộ trong Đảng bộ cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

image001daihoichibotplacthuy2020

Đại diện Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Lạc Thủy chụp ảnh lưu niệm với các Đảng viên Chi bộ Phòng Tư pháp huyện

Trong nhiệm kỳ 2017- 2020 vừa qua, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan chính quyền và Nghị quyết của Chi bộ, Bí thư  Chi bộ và tập thể Đảng viên Chi bộ Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho Đảng viên,, tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần, thái độ làm việc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Qua đánh giá, phân loại Đảng viên hàng năm, 100% Đảng viên của Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ được công nhận “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy đã gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác chuyên môn. Trong đó, đã đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật; thực hiện cải cách hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, đáp ứng tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong công tác chứng thực và đăng ký hộ tịch. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị tham mưu cho UBND huyện tổ chức thành công Hội thi “hòa giải viên giỏi” và lập đội thi tham gia Hội thi “thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” do UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trong tâm công tác tư pháp. Liên tục trong 3 năm gần đây, tập thể Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy luôn được xếp từ thứ nhất đến thứ 3 trong bảng xếp hạng 11 Phòng Tư pháp cấp huyện của tỉnh Hòa Bình.

Tại Đại hội, các Đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, đóng góp các ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ mới (tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo và tiếp tục hướng mạnh hoạt động chuyên môn về cơ sở), nhằm đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Đại hội tín nhiệm bầu lại đồng chí Lê Trần Giang- Trưởng phòng- Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội./.

 

Đinh Hải Lý (Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy)

Tin tức mới nhất

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction