Hoạt động tư pháp địa phương

Ngày 05/03/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tư pháp huyện Kim Bôi đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp Quý I năm 2020 với 17 xã, thị trấn huyện Kim Bôi.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Kha, Trưởng phòng Tư pháp huyện; Vũ Hồng Thái - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; Quách Thị Hải Yến, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện cùng các chuyên viên Phòng Tư pháp và 47 Công chức Tư pháp - Hộ tịch của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

image001ptpgiaobanquy1.2020

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Phạm Văn Kha, Trưởng phòng Tư pháp huyện trình bày báo cáo kết quả công tác Quý I, phương hướng quý II/2020. Cụ thể với các công tác trọng tâm như:

Công tác Quản lý văn bản QPPL đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện ban hành báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019.

Công tác Phổ biến giáo dục pháp luậtđã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND, ngày 21/01/2020 công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Công văn về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.Trong quý I, ngành Tư pháp huyện Kim Bôi từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền được 30 hội nghị với 2.982 người tham dự. Tuyên truyền, PBGDPLtrên hệ thống truyền thanh: 124 giờ. Duy trì thực hiện công tác quản lý và khai thác 71 tủ sách pháp luật (Cấp xã: 30; cơ quan, xí nghiệp, trường học: 41), số người đến khai thác, tìm hiểu thông tin: 294 lượt người. Trong Quý I/2020 đã hoà giải thành 12/12 vụ việc đạt 100%, không có vụ việc nào hoà giải không thành phải chuyển lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Công tác Trợ giúp pháp lýtại văn phòng: 27 trường hợp. Trong đó:Cấp huyện: 19 trường hợp; Cấp xã: 15 trường hợp; Tham gia tố tụng: 12 vụ.

Công tác hành chính tư pháp thực hiện việc đăng ký khai sinh được 517 trường hợp, trong đó: Cấp huyện: 01 trường hợp; Cấp xã: 516 trường hợp. Đăng ký khai tử: 138 trường hợp. Đăng ký kết hôn: 129 đôi. Ghi sổ hộ tịch việc công dân kết hôn ở nước ngoài: 01 trường hợp. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 120 trường hợp. Thay đổi cải chính hộ tịch: 26 trường hợp, trong đó: Cấp huyện: 14 trường hợp; Cấp xã: 12 trường hợp. Xác định lại dân tộc: 04 trường hợp. Thực hiện chứng thực: 12.915 việc, trong đó: Cấp huyện: 78 việc; cấp xã: 12.837 việc.

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật Thực hiện tốt công tác kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của 07 đối tượng (01 đối tượng thuộc xã Kim Bình, 01 đối tượng thuộc xã Cuối Hạ, 01 đối tượng thuộc xã Nam Thượng, 01đối tượng thuộc xã Kim Tiến, 02 đối tượng thuộc xã Vĩnh Tiến, 01 đối tượng thuộc xã Thượng Bì).

Để triển khai hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;Văn bản số 169/STP-HCTP, ngày 21/02/2020 của Sở Tư pháp triển khai thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Vũ Hồng Thái - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện phổ biến và hướng dẫn cụ thể các thủ tục và biểu mẫu để thực viện việc gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi sang Cơ quan Bảo hiểm Xã hội để cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Việc phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Tư pháp với cơ quan bảo hiểm sẽ giúp cho việc triển khai công tác đạt hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Tại Hội nghị, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn đã có những đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo và trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác, đặc biệt là sau quá trình sáp nhập một số xã, thị trấn. Phòng Tư pháp huyện Kim Bôi đã phát động chương trình thi đua năm 2020 và tổ chức ký giao ước thi đua đối với công tác Tư pháp năm 2020.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Phòng Tư pháp đã ghi nhận những kết quả mà ngành Tư pháp huyện Kim Bôi đã đạt được trong Quý I/2020, đồng thời yêu cầu công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã được đề ra trong Quý II//2020 chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND cùng cấp để thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao./.

 

 

Quách Thị Vân (Phòng Tư pháp huyện Kim Bôi)

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp