Hoạt động tư pháp địa phương

Tân Lạc là huyện có địa bàn rộng, địa hình đa dạng, có đường thủy, đường bộ và nhiều địa danh văn hóa, thắng cảnh đẹp, thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ về tội phạm, về vi phạm trật tự, an toàn xã hội. Vì thế, song song với lãnh đạo Nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, Đảng ủy, UBND huyện Tân Lạc rất chú trong đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm hình thành và xây dựng ý thức tự giác tuân thủ pháp luật trong cán bộ, Nhân dân. Hàng năm, huyện ủy Tân Lạc đều ban hành kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; UBND huyện ban hành các Quyết định, kế hoạch về công tác tư pháp, các chương trình, đề án PBGDPL theo các chương trình, đề án của UBND tỉnh, làm căn cứ pháp lý giao cho các ngành, UBND cấp xã tổ chức thực hiện. UBND huyện cũng quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL và củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; đầu tư nhân lực, phương tiện, kinh phí phù hợp cho công tác PBGDPL trên địa bàn.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL ở huyện Tân Lạc đã được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp trên tất cả các địa bàn, nhưng không tuyên truyền theo kiểu “dàn hàng ngang cùng tiến”, mà tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung và hình thức phù hợp với từng thành phần người nghe, từng địa bàn. Để làm được điều này, Phòng Tư pháp huyện Tân Lạc với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND huyện trong công tác PBGDPL đã phối hợp với các ngành, cơ quan, đoàn thể như: Công an, Tòa án, Giáo dục, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh của huyện và UBND các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình thực tiễn tại cơ sở, nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật trong Nhân dân cũng như yêu cầu nhiệm vụ truyền truyền pháp luật của từng ngành, địa phương trong từng thời điểm cụ thể trong năm. Từ đó, Phòng Tư pháp lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của từng ngành, từng địa phương, gắn trách nhiệm của các ngành thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL với công tác PBGDPL của huyện.

UBND các xã, thị trấn cũng xây dựng các chương trình, kế hoạch PBGDPL của địa phương, phân bổ kinh phí, giao cho Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với tư pháp cấp xã tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho các nhóm đối tượng, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày pháp luật”. Các xã, thị trấn cũng củng cố, duy trì và thành lập mới nhiều mô hình câu lạc bộ pháp luật, tạo diễn đàn sinh hoạt pháp lý ngay tại xóm, bản cho phụ nữ, thanh niên, nông dân, tạo tổng lực thúc đẩy công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao nhất. Những xã có nhiều hoạt động về PBGDPL trong những năm qua phải kể đến Do Nhân, Quy Mỹ, Địch Giáo, Trung Hoà, Phong Phú, Tuân Lộ, Lỗ Sơn, Mỹ Hòa, Tử Nê, Phú Cường. Một số xã vùng cao như Quyết Chiến, Ngổ Luông cũng có nhiều khởi sắc trong PBGDPL.

image001baiviettanlacpbgdplnhantomoi2020 

Phòng Tư pháp huyện tổ chức Tọa đàm về công tác PBGDPL trên địa bàn 

Để “làm mới” công tác PBGDPL, liên tiếp trong 2 năm gần đây, Phòng Tư pháp đều tổ chức các buổi tọa đàm nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện các Chương trình, Đề án PBGDPL trên địa bàn. Nhờ đó, những người làm công tác PBGDPL từ huyện tới các xóm có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin 2 chiều trực tiếp về những hạn chế, giới thiệu những cách làm hay trong PBGDPL; Qua đó đánh giá chính xác thực trạng công tác PBGDPL và nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL tại địa phương, thảo luận và thống nhất thực hiện các giải pháp mang lại hiệu quả trong hoạt động PBGDPL trong thời gian tiếp theo. Điều quan trong hơn là thông qua tọa đàm, giúp cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở vững vàng hơn về kỹ năng, nghiệp vụ, tự tin hơn khi thực hiện PBGDL tại địa bàn dân cư nơi mình sinh sống. 

Một nguyên tắc “bất di bất dịch” để đảm bảo PBGDPL “đúng và trúng” với tình hình thực tiễn ở địa phương và nhu cầu của người dân, đó là trước mỗi hoạt động PBGDPL tại cơ sở, Phòng Tư pháp huyện và Tư pháp cấp xã ở Tân Lạc đều tiến hành khảo sát nhu cầu của người dân (thông qua Phiếu khảo sát) để tổng hợp và xác định nội dung tuyên truyền, tập huấn. Nhờ đó, các đợt tập huấn, tuyên truyền pháp luật đều mang lại hiệu quả rất thiết thực.

image003baiviettanlacpbgdplnhantomoi2020 

Một buổi sinh hoạt câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” do tư pháp xã Do Nhân (nay là xã Nhân Mỹ) thực hiện 

Từ cách “làm mới” này, công tác PBGDPL ở huyện Tân Lạc ngày càng phát triển mạnh. Hàng năm, Phòng Tư pháp đều chọn một địa bàn xã đểlàm điểm thực hiện các chương trình, Đề án PBGDPL với các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức và Nhân dân trước khi triển khai đồng bộ đến tất cả các xã, thị trấn. Do đó, ngoài việc tuyên truyền các luật, văn bản pháp luật mới ban hành, những văn bản pháp luật mà người dân và dư luận xã hội quan tâm, những năm gần đây, huyện Tân Lạc còn tuyên truyền thực hiện các Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước quốc tế về chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; Đề án “đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị”; Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”. Phòng Tư pháp cũng biên tập và phát hành bộ tài liệu “Tiểu phẩm pháp luật dành cho thanh thiếu niên”, giúp cho thể hệ trẻ trong huyện tiếp cận và tìm hiểu, học tập pháp luật thuận tiện và hiệu quả hơn. Hưởng ứng Ngày pháp luật hàng năm, ngoài tuyên truyền trên bề nổi như treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị và khu trung tâm dân cư, nhiều địa phương trong huyện đã tổ chức sinh hoạt các mô hình câu lạc bộ pháp luật trong Phụ nữ, Nông dân, thanh niên; thi tìm hiểu pháp luật trong nhà trường và hưởng ứng các cuộc thi về pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đáng chú ý trong năm 2019, huyện Tân Lạc đã tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viên giỏi” lần thứ V với 23 đội thi của 23 xã, thị trấn (mỗi đội có từ 5 đến 7 hòa giải viên). Hội thi đã thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo Nhân dân địa phương. Tại Hội thi, nhiều tiểu phẩm là các tình huống có thật trong thực tế được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa, tiểu phẩm “Lối đi” của xã Ngọc Mỹ; “Chỉ tại chân bò” của thị trấn Mường Khến; “Cái đuôi” của đội xã Tuân Lộ... đem lại hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật rất cao như. Đội thi xã Ngọc Mỹ đạt giải nhất, đại diện cho huyện đi dự hội thi của tỉnh và được trao giải khuyến khích. Huyện cũng lựa chọn những nhân tố điển hình, lập đội thi tham dự Hội thi “thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” do UBND tỉnh tổ chức và được trao giải khuyến khích. 

Nhờ đẩy mạnh công tác PBGDPL, huyện Tân Lạc đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, làm giảm đáng kể các trường hợp vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Với những thành tích này, huyện Tân Lạc đã được ghi nhận là một trong những nhân tố mới trong công tác PBGDPL của tỉnh. Năm 2019, tập thể Phòng Tư pháp- cơ quan tham mưu giúp UBND huyện thực hiện công tác tư pháp (trong đó có công tác PBGDPL) đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Đây là sự ghi nhận kịp thời đối với những nỗ lực mà những người làm công tác PBGDPL ở huyện Tân Lạc đã thực hiện trong thời gian qua./.

 

Minh Anh

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp