Hoạt động tư pháp địa phương

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện Tân Lạc về thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Lạc, ngày 30/10/2019, Phòng Tư pháp huyện Tân Lạc đã tổ chức Hội nghị tập huấn và tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật”. Tham dự Hội nghị tập huấn và toạ đàm có 75 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Uỷ ban MTTQVN huyện, Công an huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân; đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng Công an và các tuyên truyền viên pháp luật của các xã thuộc địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cán bộ, công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn và 10 báo cáo viên pháp luật của huyện.

image001phongtuphaptanlactoadamctpbgdpl2019-min

Đ/c Phạm Đăng Quyên phát biểu khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị này, Phòng Tư pháp đã tổ chức tập huấn các Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2018-2020; Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015-2020”; Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”, trong đó nhấn mạnh các nội dung cần tuyên truyền và hình thức thực hiện phù hợp với từng đề án; phát hành tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tài liệu tuyên truyền cho các đại biểu tham dự hội nghị.

image003phongtuphaptanlactoadamctpbgdpl2019

Đ/c Bùi Hải Anh (xã Do Nhân) tham luận về kết quả thực hiện và các giải pháp nâng cao hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2018-2020

Tại chương trình này, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã chia sẻ kết quả, kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật.

image005phongtuphaptanlactoadamctpbgdpl2019

Đ/c Bùi Văn Kính (xã Trung Hoà) phát biểu tham luận về kết quả thực hiện và các giải pháp nâng cao hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015-2020”

Hội nghị là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019 của Phòng Tư pháp huyện Tân Lạc, là diễn đàn để đại biểu chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm quý và đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện./.

 

Bùi Thị Thảo - Phỏng Tư pháp huyện Tân Lạc

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp