Hoạt động tư pháp địa phương

Nhằm giúp người dân hiểu biết pháp luật về hôn nhân- gia đình, từ đó nâng cao vị thế của phụ nữ, đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở, vừa qua, tại Nhà văn hóa xóm Vố, tư pháp xã Kim Bôi (huyện Kim Bôi) đã phối hợp với Trưởng xóm và Trưởng các Chi hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 50 đại biểu là Hội viên các chi hội: Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân và Cựu chiến binh xóm Vố.

image001.xakimboikbttplbinhdanggioi2019

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Văn Nam, công chức tư pháp- hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật của xã giới thiệu các nội dung chính của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, trong đó nhấn mạnh các quy định về điều kiện kết hôn; về nghĩa vụ, trách nhiệm của vợ chồng đối với nhau, chế độ tài sản của vợ, chồng; những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và gia đình; 9 loại hành vi bạo lực gia đình như: Bạo lực về thể chất, bạo lực về tinh thần, bạo lực về tình dục và bạo lực về kinh tế; Các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình. 

Đối với Luật Bình đẳng giới, các đại biểu đã được quán triệt các Quy định về bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình như: Trong lĩnh vực chính trị: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý Nhà nước, tham gia hoạt động xã hội,  tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức, trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức. Trong lĩnh vực kinh tế: Bình đẳng trong việc thành lập doanh nghiệp, tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường và nguồn lao động. Trong lĩnh vực lao động: Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác; bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh. Trong lĩnh vực gia đình: Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình; vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật; con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển; các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.

Thông qua công tác tuyên truyền pháp luật trong Nhân dân, xã Kim Bôi hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, gia đình hạnh phúc./.

 

 

Minh Ngọc

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp