Hoạt động tư pháp địa phương

 Ngày 23/5/2019, Phòng Tư pháp huyện Tân Lạc đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2019. Tham dự tập huấn có các đại biểu là công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

image002tanlactaphuannghieptpcapxa2019

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn các đại biểu được nghe lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (tập trung vào các quy định về lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính); công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định và các văn bản liên quan đến công tác tư pháp như: Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi và trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp cấp xã; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

Thông qua buổi tập huấn giúp cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch được trang bị những kiến thức cần thiết liên quan đến nghiệp vụ công tác tư pháp cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức triển khai và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác tư pháp năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Lạc./.

 

Bùi Thị Thảo - phòng Tư pháp huyện Tân Lạc

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp