Hoạt động tư pháp địa phương

Vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc đã phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở cho 32 người là tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở của xã.

Tại hội nghị này, các tuyên truyền viên và hòa giải viên đã được tập huấn những nội dung chính của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở. Ngoài các kiến thức pháp luật này, đội ngũ hòa giải viên tham dự hội nghị còn được trang bị các kỹ năng hòa giải ở cơ sở; cách ghi biên bản hòa giải thành và cách ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải.

image002xamyhoatanlacpbgdplhgcs2019

Toàn cảnh Hội nghị 

Thông qua các nội dung được tập huấn đã giúp cho đội ngũ làm công tác PBGDPL của xã hiểu sâu hơn về kiến thức pháp luật mới làm hành trang cho việc tuyên truyền, PBGDPL; giúp cho các hòa giải viên hiểu rõ và nắm vững kiến thức pháp luật mới để lồng ghép tuyên truyền cho người dân trên địa bàn thông qua hoạt động hòa giải, từ đó góp phần đưa hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã đi vào thực chất, hiệu quả hơn trong năm 2019./.

 

Bùi Thị Thảo - phòng Tư pháp huyện Tân Lạc

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp