1225871
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
232
436
3747
1173219
2339
11912
1225871

Your IP: 35.153.166.111
2021-12-05 10:44

Ngày 28/8/2017, Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 8 tháng đầu năm 2017. Đại diện các cơ quan trong khối Nội chính của huyện và 28 công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã đã về dự hội nghị.

image001

Bám sát nhiệm vụ chuyên môn của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngay từ những ngày đầu năm 2017, Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy đã chủ động xây dựng dự thảo văn bản, tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch triển khai thi hành các nhiệm vụ công tác tư pháp trên các lĩnh vực: Theo dõi thi hành pháp luật; xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Căn cứ các kế hoạch của UBND huyện và chỉ đạo của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy đã hướng dẫn, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp đến UBND cấp xã và công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Đặc biệt, Phòng Tư pháp huyện cũng chủ động phối hợp và duy trì tốt chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể trong huyện về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; phối hợp với các ngành, đoàn thể của huyện và các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp để mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho Hòa giải viên; Lớp tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và công chức trực tiếp được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ này.

image003

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2017, Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy đã tổ chức kiểm tra toàn diện công tác tư pháp tại các xã: Liên Hòa, Đồng Môn, Hưng Thi, Yên Bồng, Khoan Dụ. Qua kiểm tra, kịp thời biểu dương những mặt mạnh mà Tư pháp cấp xã đã đạt được, nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác chuyên môn của công chức tư pháp- hộ tịch. Thông qua kiểm tra, góp phần nâng cao trách nhiệm, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đối với công tác tư pháp trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị giao ban của Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy cũng thống nhất mục tiêu hành động trong những tháng còn lại của năm 2017 là: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác tư pháp; đảm báo đáp ứng kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu về đăng ký hộ tịch, chứng thực của các tổ chức, cá nhân theo tinh thần cải cách tư pháp; đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cá nhân vào chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để góp phần giữ ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

lacthuy5

Nhân dịp này, Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy cũng tổ chức ôn lại truyền thống 72 năm ngành Tư pháp và tổ chức chia tay đồng chí Bùi Thị Thanh- Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện về nghỉ hưu theo chế độ./.

 

Lê Trần Giang- Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy

Tin tức mới nhất

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý KIẾN VÀO 02 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND; QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2017 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH

NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

banner bau cu

 

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction