Hoạt động tư pháp địa phương

Ngày 14/8/2017, UBND thành phố Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đại biểu là lãnh đạo các Phòng, Đơn vị thuộc UBND thành phố; lãnh đạo Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; báo cáo viên pháp luật của thành phố và công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã.

image00211111

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu, quán triệt nội dung chính của Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015; các quy định của Luật Thi hành án hình sự (phần liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thi hành án hình sự thuộc Công an cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong công tác Thi hành án hình sự); các nội dung chính của Luật trẻ em; Luật Đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017).

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Việc triển khai các quy định của pháp luật nêu trên, giúp cho cán bộ, công chức làm công tác tham mưu hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật mới được ban hành, từ đó làm tốt công tác tham mưu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế- xã hội của thành phố phát triển bền vững./.

Mai Huệ

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp