Hoạt động tư pháp địa phương

Phòng Tư pháp huyện Tân Lạc vừa tổ chức hội nghị tập huấn về thành lập, tổ chức, hoạt động câu lạc bộ pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở cho 43 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn.

image002 21111333

Các học viên đã được nghe lãnh đạo Phòng Tư pháp- Báo cáo viên pháp luật của huyện hướng dẫn một số nội dung về cách thức xây dựng, thành lập câu lạc bộ pháp luật; hình thức tổ chức và nội dung sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật; giới thiệu một số loại hình câu lạc bộ pháp luật để các xã, thị trấn tham khảo.

Cũng tại Hội nghị này, các học viên được quán triệt các nội dung cần tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở như: nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; các bước tiến hành hòa giải; kỹ năng hòa giải ở cơ sở và một số những quy định cơ bản của pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình liên quan đến các vụ việc cần hòa giải ở cơ sở./. 

 

Bùi Thị Thảo- Phòng Tư pháp huyện Tân Lạc

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp