Hoạt động tư pháp địa phương

Nhằm giúp cho đội ngũ Hòa giải viên tại các xóm trên địa bàn xã nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, sáng ngày 14/7/2017, UBND xã Địch Giáo phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Tân Lạc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho 47 hòa giải viên của 14 tổ hòa giải trên địa bàn xã Địch Giáo.

Trước đó, năm 2015, UBND xã Địch Giáo cũng đã phối hợp với Phòng Tư pháp tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên. Tại hội nghị năm 2015, các hòa giải viên đã được tập huấn những nội dung chính của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; các kỹ năng hòa giải ở cơ sở; cách ghi sổ theo dõi hoạt động hòa giải cho các hòa giải viên...

 Tại hội nghị lần này, báo cáo viên pháp luật của Phòng Tư pháp chỉ nhắc lại một số nội dung chính của pháp luật về hòa giải ở cơ sở như nguyên tắc tổ chức và hoạt động, phạm vi hòa giải ở cơ sở, sau đó tập trung truyền đạt những kiến thức pháp luật về các lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình cho các hòa giải viên. Cũng tại hội nghị, các hòa giải viên đã được thực hành kỹ năng hòa giải của mình bằng cách giải quyết các tình huống cụ thể do Ban tổ chức hội nghị đặt ra.  Thông qua hội nghị này, các hòa giải viên đã hiểu rõ và nắm vững hơn kỹ năng hòa giải các vụ việc, kiến thức pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thường xảy ra mẫu thuẫn, tranh chấp; đồng thời học hỏi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó tăng tỷ lệ hòa giải thành, qua đó giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, góp phần giảm bớt đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện./.

 

Bùi Thị Thảo - phòng Tư pháp huyện Tân Lạc

Tin mới

Viết bởi Admin Sở Tư pháp