Hoạt động tư pháp địa phương

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về Thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Tân Lạc; Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân xã về triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã Lỗ Sơn.

Ngày 13/10/2020, UBND xã Lỗ Sơn đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020 và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; các tổ chức chính trị - xã hội xã và các đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật, 50 hòa giải viên thuộc 06 tổ hòa giải trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; được tiếp cận những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019; quy định của pháp luật hình sự về các tội phạm xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình theo quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hướng dẫn các nội dung trong bộ Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên ban hành kèm theo Quyết định số 1852/QĐ-BTP ngày 01/9/2020 của Bộ Tư pháp, trao đổi các tình huống pháp luật cụ thể áp dụng ghi Biên bản hòa giải thành ở cơ sở và ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải.

image001xalosontanlacttnpl2020

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh hoạt động nêu trên, xã Lỗ Sơn còn thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật thông qua băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trường học, tuyến đường chính của xã.

image003xalosontanlacttnpl2020

Băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 trên địa bàn xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc

Thông qua các hot động hưởng ng Ngày Pháp lut năm 2020, đã góp phần nâng cao nhn thc ca cán bộ, công chc, viên chc, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã v ý thc tuân thủ, chấp hành pháp lut. Từ đó, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn./.

 

Bùi Thị Thảo (Phòng Tư pháp huyện Tân Lạc)

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp