Hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục PL

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 8/4/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi tắt là Hội đồng) huyện Yên Thủy về hoạt động của Hội đồng huyện năm 2019.

Ngày 25/4/2019, Phòng Tư pháp huyện (Cơ quan thường trực Hội đồng) phối hợp với Thanh tra huyện (cơ quan thành viên Hội đồng) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng cho thành viên Hội đồng PBGDPL huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch; cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân cấp xã trên địa bàn huyện. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo năm 2018 như: rút gọn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo... Nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có những sửa đổi về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập.

Thông qua Hội nghị giúp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở./.

                                           Vũ Quyên (Phòng Tư pháp huyện Yên Thủy)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp