Hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục PL

 Ngày 18/4/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ PBGDPL năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Hội nghị.

image001hnhdphpbgdpltinh2019

Đ/c Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2018, báo cáo kết quả kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018 tại 07 cơ quan, đơn vị và Kế hoạch số 62/KH-HĐPH ngày 21/3/2019 của Hội đồng về nhiệm vụ PBGDPL năm 2018, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Hội đồng; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng ban hành các Quyết định, Kế hoạch về các nhiệm vụ công tác PBGDPL và phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả.

IMG-6655-minhnhdphpbpgpltinh2019

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện đã làm nòng cốt trong việc phối hợp, chỉ đạo, tổ chức 3.671 Hội nghị (quy mô từ tỉnh đến cấp xã) tuyên truyền pháp luật cho hơn 432.646 lượt người, tập trung vào các lĩnh vực pháp luật mà người dân quan tâm như: Hình sự: Dân sự: Tín ngưỡng tôn giáo; Tiếp cận thông tin; Trợ giúp pháp lý; Bồi thường Nhà nước; An toàn vệ sinh lao động; Phòng chống ma túy: Xử lý vi phạm hành chính; Trẻ em; Giao thông đường bộ, Hộ tịch; Tố cáo …và các quy định của pháp luật liên quan đến các quyền dân sự, chính trị của công dân. Tổ chức PBGDPL thực hiện các Chương trình, Đề án PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh như: PBGDPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số; địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; PBGDPl cho các đối tượng đặc thù; PBGDPL thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên truyền pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai các đạo luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung. Thành lập đoàn kiểm tra công tác PBGDPL tại 07 cơ quan, đơn vị… Thông qua công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân, gữ vững ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. 

Các ngành thành viên cũng khẳng định chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong công tác PBGDPL như: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã được kiện toàn, nhưng kỹ năng tuyên truyền của báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế, thiếu sức hút người nghe; Một số đơn vị, địa phương chưa duy trì hoạt động PBGDPL thường xuyên, chưa phổ biến, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tại một số địa phương hoạt động kém hiệu quả, thiếu sự gắn kết trách nhiệm giữa cơ quan tư pháp - thường trực hội đồng với các ngành thành viên hội đồng. Và đồng thười cũng chỉ ra những giái pháp khắc phục: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác PBGDPL; Tăng cường đảm bảo kinh phí và nguồn nhân lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nâng cao vai trò tham mưu của cơ quan tư pháp các cấp trong công tác PBGDPL ở cơ sở; Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ PBGDPL các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố thành một trong các tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương. 

Rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Tuyên truyền pháp luật gắn với thực hiện các Chương trình, Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; Tuyên truyền pháp luật về nông dân, nông thôn, miền núi gắn với nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh, gia đình văn hóa; Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Triển khai các Chương trình PBGDPL của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh (giai đoạn 2017- 2021) trên địa bàn tỉnh; Tổ chức triển khai thực hiện tốt "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2019. Đồng thời PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm xảy ra tội phạm, khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội ở địa phương phát triển bền vững./.

 

Thảo Ngọc

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp