965758
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
581
719
1300
914690
20824
24183
965758

Your IP: 3.238.147.211
2020-11-30 19:57

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-HĐPH ngày 16/3/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hòa Bình về hoạt động của Hội đồng năm 2018; Văn bản số 2062/HĐPH ngày 23/8/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tại một số Sở, Ngành, địa phương.

Trong các ngày 22 và 23/10/2018, Hội đồng phối Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Hội đồng) đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Tham gia đoàn kiểm tra gồm có các đồng chí: Bùi Văn Vình, phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng đoàn; Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đinh Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư tỉnh đoàn; Bùi Thị Minh Phượng, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp. Cùng các đồng chí thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Mai Châu và huyện Đà Bắc.

image001hdphktpbgdmaichaudabac2018-min

Toàn cảnh buổi kiểm tra tại UBND huyện Mai Châu

Tại huyện Mai Châu, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã được nghe Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL huyện trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Trong năm 2018, UBND huyện Mai Châu đã giao phòng Tư pháp huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 2 Hội nghị tập huấn tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, công chức, Nhân dân xã Hang Kia, Pà Cò theo Đề án 03-ĐA/TU ngày 14/01/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (Khóa XIV), Hội nghị đã thu hút được 140 lượt người nghe với 150 tài liệu PBGDPL được phát miễn phí. Cũng trong năm nay, phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với UBND xã Nà Mèo, Tân Sơn, Ba Khan tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2018; phối hợp với UBND xã Noong Luông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm ngắn; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh mở Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã Pù Bin, Tân Sơn, Tân Mai, Phúc Sạn; cùng với công an huyện mở Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Xăm Khòe theo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2018”, trên địa bàn huyện Mai Châu,…

Trong công tác Hòa giải ở cơ sở, tính đến nay toàn huyện Mai Châu đã thực hiện hòa giải thành công 16/17 đạt tỷ lệ 94% với tổng số tổ hòa giải 137 tổ, gồm 823 hòa giải viên. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được chú trọng, phòng Tư pháp huyện đã yêu cầu công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện lập hồ sơ để đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2018 gửi về phòng Tư pháp thẩm tra và trình Hội đồng đánh giá huyện ra quyết định công nhận. Hiện nay, toàn huyện có 123 tủ sách pháp luật (trong đó cấp xã gồm: 23; trường học: 44; cơ quan: 56).

image003hdphktpbgdmaichaudabac2018-min

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Nà Mèo, huyện Mai Châu

Tại huyện Đà Bắc, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã được nghe đại diện Hội đồng PHPBGDPL huyện trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 9 tháng đầu năm 2018. 9 tháng đầu năm 2018, công tác phối hợp PBGDPL đã được các Ban, Ngành, Đoàn thể và UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện, qua đó đã tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đạt theo kế hoạch đề ra, cụ thể như sau: Cấp huyện: 10 cuộc tuyên truyền với 1.620 lượt người tham gia; Cấp xã: 122 cuộc, với 9.208 lượt người tham gia. Các biện pháp, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đa dạng hóa như: lồng ghép tại các hội nghị, thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức diễu hành, khẩu hiệu, băng rôn tại các xã, thị trấn, trong trường học, tờ gấp pháp luật, tủ sách pháp luật; tập trung triển khai PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân học tập các văn bản về pháp luật quan trọng, thiết thực với tình hình ở địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 160 tổ Hòa giải, với 911 hòa giải viên. Trong 9 tháng đầu năm, các tổ hòa giải ở cơ sở đã thực hiện: 79 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành: 71 vụ việc; hòa giải không thành: 08 vụ việc. Trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 9 tháng đầu năm 2018 toàn huyện có 14 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Còn lại 06 xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm các xã: Đoàn Kết, Trung Thành, Mường Tuổng, Đồng Chum, Đồng Nghê, Đồng Ruộng.

image005hdphktpbgdmaichaudabac2018-min

Toàn cảnh buổi kiểm tra tại UBND huyện Đà Bắc

Cũng theo Kế hoạch, sau khi kiểm tra công tác PBGDPL tại Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, đoàn kiểm tra quyết định lựa chọn xã Nà Mèo, huyện Mai Châu và xã Tu Lý huyện Đà Bắc để kiểm tra công tác PBGDPL tại địa bàn. Tại UBND xã Nà Mèo, đoàn kiểm tra đã được đại diện UBND xã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Tính đến nay, UBND xã đã tổ chức được 04 cuộc tuyên truyền với 610 lượt người tham gia; Hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018, phối hợp với Công đoàn cơ sở xã tổ chức hoạt động tuyên truyền về Luật Lao động, Luật Công đoàn; Luật Bảo hiển; Công nghệ thông tin đã được ứng dụng vào trong công tác tuyên truyền PBGDPL; Hiện nay toàn xã có 04 tổ hòa giải với 32 hòa giải viên; Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND xã Nà Mèo đã thiết lập hồ sơ đề nghị cấp trên phê duyệt, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Xã đã xây dựng được 6 tủ sách pháp luật (01 tủ đặt tại Trung tâm học tập cộng đồng xã, 01 tủ đặt tại điểm Bưu điện văn hóa xã, 04 tủ đặt tại nhà văn hóa các khu dân cư)…

Tại UBND xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, đoàn kiểm tra đã được đại diện UBND xã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Tính đến nay, UBND xã đã tập trung tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cá nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung ở các luật như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật khiếu nại tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình,… Hiện nay, trên địa bàn xã đã kiện toàn được 35 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và 103 hòa giải viên cơ sở. Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND xã Tu Lý đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định và đã có đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Xã đã đặt tủ sách pháp luật tại trung tâm Bưu điện xã với hơn 150 đầu sách các loại tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đọc, tra cứu và tham khảo.

image007hdphktpbgdmaichaudabac2018-min

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Tu Lý, huyện Đà Bắc

 Sau khi được nghe trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 tại UBND xã Nà Mèo, UBND huyện Mai Châu; UBND xã Tu Lý, UBND huyện Đà Bắc. Các thành viên của Đoàn kiểm tra đã nêu những vấn đề cần giải trình, làm rõ, bổ sung để đơn vị hoàn thiện hơn trong báo cáo, chỉ ra những điểm còn tồn tại và hướng khắc phúc của Hội đồng PHPBGDPL 2 huyện. Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, đại diện của Hội đồng phối hợp PBGDPL 2 huyện và lãnh đạo 2 xã Nà Mèo (huyện Mai Châu), Tu Lý (huyện Đà Bắc) đã nhất trí tiếp thu các ý kiến và đưa ra các phương hướng để công tác PBGDPL những tháng cuối năm 2018 và trong năm 2019 được phát huy và đạt hiệu quả cao./.

 

Minh An

Tin tức mới nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction