965795
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
618
719
1337
914690
20861
24183
965795

Your IP: 3.238.147.211
2020-11-30 20:42

 Ngày 20/4/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ PBGDPL năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì hội nghị.

image001hdphpbgdplnv2018

Đồng chí Nguyễn Văn Chương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các ủy viên Hội đồng đại diện cho các ngành thành viên Hội đồng (được kiện toàn đủ thành phần theo Quyết định số 42/2017/QĐ-TTG ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ) đã nghe đại diện Tổ thư ký của Hội đồng công bố dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2017; báo cáo kết quả kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017 tại 9 cơ quan, đơn vị; Kế hoạch số 46/KH-HĐPH ngày 16/3/2018 của Hội đồng về nhiệm vụ PBGDPL năm 2018.

image003hdphpbgdplnv2018

Đồng chí Quách Đình Minh- Giám đốc Sở Tư pháp- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều hành thảo luận tại Hội nghị

 Thảo luận tại hội nghị, các ngành thành viên đều thống nhất đánh giá, năm 2017, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Hội đồng; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng tỉnh ban hành các Quyết định, Kế hoạch về các nhiệm vụ công tác PBGDPL và phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, đưa công tác PBGGPL trên địa bàn ngày càng khởi sắc. Củng cố nguồn nhân lực làm công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp (với  87 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (tăng 4 báo cáo viên so với năm 2017); 232 báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 2.233 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (tăng 600 tuyên truyền viên so với năm 2017) và duy trì tương đối hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác PBGDPL tại cơ sở. Huy động được trách nhiệm của các ngành thành viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL trong lĩnh vực ngành phụ trách. 

image005hdphpbgdplnv2018-min 

Đồng chí Bùi Quang Toàn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị 

Năm 2017, Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện đã làm nòng cốt trong việc phối hợp chỉ đạo, tổ chức 2.262 Hội nghị (quy mô từ cấp tỉnh đến cấp xã), tuyên truyền pháp luật cho hơn 170.000 lượt người; tập trung vào các lĩnh vực pháp luật mà người dân quan tâm như: hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, giao thông đường bộ, tín ngưỡng tôn giáo...và các quy định của pháp luật liên quan đến các quyền dân sự, chính trị của công dân. Tổ chức PBGDPL thực hiện các chương trình, Đề án PBGDPL giai đoạn 2017- 2021 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh như: PBGDPL vùng đồng bào dân tộc thiểu số; địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; PBGDPL thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tổ chức các hoạt động tập huấn, tuyên truyền pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai các đạo luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung. Thành lập 2 đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác PBGDPL tại 9 địa phương, đơn vị… Thông qua công tác PBGDPL, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, giữ ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

image007hdphpbgdplnv2018-min

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ngành thành viên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong công tác PBGDPL như: Thiếu kinh phí, nhân lực, phương tiện phục vụ công tác PBGDPL, vẫn có nhiều địa bàn, nhiều đối tượng không muốn thực hiện nghĩa vụ học tập, tìm hiểu pháp luật, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và đề nghị Hội đồng cần tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra công tác PBGDPL tại các địa phương, đơn vị để nâng cao trách nhiệm của địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, đồng thời cũng cần nghiên cứu cơ chế xem xét, đánh giá trách nhiệm của các ngành thành viên Hội đồng cấp tỉnh, trách nhiệm người đứng đầu Hội đồng cấp huyện, tránh tình trạng coi công tác PBGDPL là nhiệm vụ của riêng ngành tư pháp như đã từng diễn ra tại một số địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã ghi nhận kết quả hoạt động của Hội đồng và tinh thần trách nhiệm của các ngành thành viên Hội đồng đối với nhiệm vụ PBGDPL. Đồng chí chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu các ngành thành viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp cùng ngành tư pháp triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác PBGDPL. Trong năm 2018, cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Tuyên truyền, Hiến pháp và các đạo luật mới ban hành (tập trung vào các đạo luật về dân sự; hình sự; tiếp cận thông tin; trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; các đạo luật về đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; các Luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân gắn với thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015-2020”; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm xảy ra tội phạm, khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đồng ý đề xuất của các ngành thành viên Hội đồng về việc tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại- tố cáo cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại- tố cáo các cấp; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cấp huyện; Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Giao Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho thực hiện./.

 

Minh Ngọc

 

 

Tin tức mới nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction