965796
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
619
719
1338
914690
20862
24183
965796

Your IP: 3.238.147.211
2020-11-30 20:43

Ngày 31/3/2017,Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì hội nghị.

chuong

Đ/c Nguyễn Văn Chương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ PBGDPL năm 2017

Tại hội nghị, các ngành thành viên Hội đồng đã nghe đại diện Sở Tư pháp- cơ quan thường trực Hội đồng thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2016, báo cáo kết quả tự kiểm tra và kiểm tra công tác PBGDPL năm 2016 tại các cơ quan, đơn vị và Kế hoạch số 27/KH-HĐPH ngày 21/3/2017 của Hội đồng về nhiệm vụ PBGDPL năm 2017.

Thảo luận tại hội nghị, các ngành thành viên đều thống nhất đánh giá, năm 2016,Sở Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Hội đồng; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng ban hành 10 Quyết định, Kế hoạch về các nhiệm vụ công tác PBGDPL và phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nổi bật là: Đã kiện toàn được Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện;  Củng cố nguồn nhân lực làm công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp (với  83 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 232báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.633 tuyên truyền viên pháp luậtcấp xã); Tập huấn một số đạo luật mới ban hành, sửa đổi cho cho cán bộ chủ chốt các cấp; tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL cho trên 130 lượt báo cáco viên pháp luật cấp tỉnh và cán bộ pháp chế sở, ngành, tập huấn Luật Hộ tịch cho 210 công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã. Đặc biệt, trong năm 2016, công tác PBGDPL trong tỉnh đã tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng như: Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về bầu cử, phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016- 2021); Tuyên truyền 16 đạo luật mới được Quốc hội ban hành; Tuyên truyền các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Tổ chức Hội thi ‘Hòa giải viên giỏi” cấp huyện và cấp tỉnh; Tuyên truyền pháp luật về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2016 và các Kế hoạch PBGDPL của UBND tỉnh theo các Đề án của Chính phủ đến năm 2016. Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù (người nghèo, phụ nữ, người dân tộc thiểu sổ, thanh thiếu niên); PBGDPL tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật cũng được thực hiện đúng yêu cầu. Cũng trong năm 2016, Hội đồng tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác PBGDPL tại một 10 địa phương, đơn vị. Thông qua công tác PBGDPL, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, giữ ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các ý kiến thảo luận cũng để cập đến việc đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong công tác PBGDPL tại một số địa phương, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã ghi nhận các kết quả mà các ngành thành viên Hội đồng đã thực hiện trong năm 2016 (nhất là vai trò của Sở Tư pháp- cơ quan thường trực Hội đồng). Về nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2017, đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu các ngành thành viên Hội đồng tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, Nhân dân Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở “vào cuộc” trong hoạt động PBGDPL, “khơi thông” các nguồn lực làm công tác PBGDPL ngay tại cơ sở;  Lựa chọn các nội dung tuyên truyền để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật và quyền tiếp cận pháp luật của cá nhân, doanh nghiệp (nhất là các quy định của pháp luật về cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phòng chống tội phạm, các Luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân); PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm xảy ra tội phạm, khiếu nại, tố cáo; gắn BPGDPL, xây dựng địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phấn thúc đẩy kinh tế- xã hội ở địa phương phát triển bền vững.

 

Mai Huệ

Tin tức mới nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction