Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL

Thực hiện các quy định của pháp luật về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình vừa phát hành cuốn “Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh năm 2018”, giới thiệu 60 văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong năm 2018 (gồm 14 Nghị quyết và 46 Quyết định) nhằm thể chế hóa các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Kinh tế- xã hội; an ninh- quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

image001stpphathanhcuonvbhdnd2019

Do khuôn khổ của trang in (500 trang/cuốn), nên Sở Tư pháp chỉ đăng toàn văn các Nghị quyết, Quyết định; một số Nghị quyết, Quyết định có phần quy định, mẫu biểu kèm theo được Sở Tư pháp dẫn địa chỉ: http://vbpl.vn/hoabinh để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng sẽ truy cập để xem toàn bộ văn bản.

Toàn bộ 300 bản sách đã được Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình cấp phát đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã, làm tài liệu cho các cơ quan, đơn vị sử dụng, phục vụ công tác chuyên môn./.

 

 

Minh Ngọc

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp