965442
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
265
719
984
914690
20508
24183
965442

Your IP: 3.238.107.166
2020-11-30 10:04

Ngày 10/5/2018, Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh Hòa Bình do đồng chí Đinh Quốc Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát trực tiếp việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện tại Sở Tư pháp. Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình đã dự và chỉ đạo buổi giám sát.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện một số Phòng chức năng của Sở Tư pháp đã làm việc với Đoàn giám sát. 

image001banphapchektrctvbqppl2018

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của Sở Tư pháp trình tại buổi giám sát, từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/3/2018, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, cụ thể:

Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Năm 2017, Sở Tư pháp đã xây dựng và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 03 văn bản QPPL liên quan đến nhiệm vụ của ngành (Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện: Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh), đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL. Nội dung các quy định đều phù hợp với các quy định hiện hành và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

image003banphapchektrctvbqppl2018

Đồng chí Quách Đình Minh, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại buổi giám sát

Về việc lập đề nghị xây dựng văn bản: Khi có sự đề nghị phối hợp của Văn phòng UBND tỉnh trong việc xem xét các đề nghị xây dựng văn bản theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 127 Luật ban hành văn bản QPPL, Sở Tư pháp đều thực hiện theo đúng quy định đảm bảo về mặt thời gian và chất lượng nội dung. Đối với các đề nghị xây dựng văn bản chưa phù hợp, Sở Tư pháp kịp thời có văn bản kiến nghị làm rõ hoặc đề xuất kiến nghị lên UBND tỉnh xem xét và quyết định.

Về công tác thẩm định văn bản: Sở Tư pháp đã thẩm định 151 dự thảo văn bản QPPL đúng các nội dung, thời gian và chất lượng thẩm định theo yêu cầu của Luật ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Về rà soát và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả rà soát 496 văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành. Trong đó: 100% văn bản ban hành đúng thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung. 393 văn bản còn hiệu lực, 103 văn bản hết hiệu lực; 26/496 văn bản có nội dung không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ kết quả rà soát, Sở Tư pháp đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành 14 văn bản thay thế; 09 văn bản sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ 03 văn bản.

Sở Tư pháp đã tự kiểm tra theo thẩm quyền 63 văn bản, kết quả: 100% văn bản còn hiệu lực thi hành; 100% văn bản được ban hành đúng thẩm quyền hình thức và thẩm quyền nội dung; phát hiện 02 văn bản còn dùng văn bản cá biệt làm căn cứ pháp lý ban hành văn bản; 22 văn bản còn mắc một số lỗi về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Đặc biệt, có 02 văn bản có nội dung không phù hợp (Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh), Sở Tư pháp đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo luật định.

image005banphapchektrctvbqppl2018

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó Ban Pháp chế- Thành viên đoàn giám sát chất vấn tại buổi giám sát

Cũng trong thời gian qua, Sở Tư pháp thường xuyên rà soát, tích cực đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ để các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra. Hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho công chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Việc trao đổi nghiệp vụ công tác soạn thảo, ban hành văn bản QPPL giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác soạn thảo, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

image007banphapchektrctvbqppl2018-min

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Ủy viên Ban Pháp chế- Thành viên đoàn giám sát chất vấn tại buổi giám sát

Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh, mới đây Sở Tư pháp đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2018 về tăng cường công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Luật ban hành văn bản QPPL đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, UBND các cấp tổ chức rà soát văn bản QPPL kỳ 2014-2018 theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, tại các cuộc giao ban định kỳ hàng quý với Phòng Tư pháp cấp huyện, những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đều được Sở Tư pháp giải đáp, tháo gỡ.

image009banphapchektrctvbqppl2018-min

Đồng chí Bùi Phương Thảo, Ủy viên Ban Pháp chế- Thành viên đoàn giám sát chất vấn tại buổi giám sát

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các hoạt động liên quan đến quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL thuộc phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ của Sở Tư pháp cũng gặp phải những khó khăn, hạn chế như: Vẫn còn tình trạng một số cơ quan soạn thảo chưa tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quy trình xây dựng văn bản. Đặc biệt là bước lập đề nghị xây dựng quyết định. Một số văn bản đều thực hiện các bước soạn thảo, lấy ý kiến góp ý, gửi thẩm định khi chưa thực hiện việc lập đề nghị xây dựng quyết định, dẫn đến việc Sở Tư pháp phải làm văn bản trả hồ sơ và yêu cầu thực hiện lại theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL. Ngoài ra, đối với khâu phối hợp lấy ý kiến các cấp, các ngành liên quan nhất là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản đóng góp vào văn bản đôi khi chưa hiệu quả, các cơ quan được lấy ý kiến đóng góp chỉ góp ý mang tính hình thức hoặc không góp ý, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, phải đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự thảo nhiều lần. Công tác rà soát văn bản ở một số cơ quan đơn vị còn chậm và thiếu, làm ảnh hưởng đến kết quả tổng hợp báo cáo của Sở Tư pháp. Một số cơ quan được giao nhiệm vụ soạn thảo chưa thật sự quan tâm đúng mức và chỉ đạo sâu sát công tác này, dẫn đến một số văn bản tham mưu ban hành chậm tiến độ được giao và kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.

Tại buổi giám sát, Sở Tư pháp giải trình, giải thích, làm rõ về các nội dung mà các thành viên Đoàn giám sát yêu cầu như: Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan tham mưu ban hành văn bản QPPL có nội dung trái pháp luật dẫn đến phải ban hành văn bản thay thế? Tình trạng nhầm lẫn giữa văn bản QPPL với văn bản cá biệt diễn ra tại một số địa phương? Về đánh giá kết quả công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn? Công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác trong rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL? Làm thế nào để nâng cao hiệu đóng góp ý kiến các cấp, các ngành liên quan và đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản QPPL trong quy trình lấy ý kiến vào dự thảo văn bản QPPL theo quy định? Yêu cầu về việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức tham mưu làm công tác xây dựng văn bản QPPL (nhất là công chức ở cấp huyện, cấp xã).

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Tứ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình đã đánh giá cao kết quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của Sở Tư pháp đối với các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao; đồng thời yêu cầu: Sở Tư pháp cần phân loại chất lượng thực hiện công tác ban bành văn bản QPPL ở cơ sở, địa phương nào làm tốt, địa phương nào thực hiện còn hạn chế để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả. Sở Tư pháp cũng cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra ở các đơn vị còn hạn chế, thiếu sót trong lĩnh vực ban hành văn bản QPPL. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đại diện lãnh đạo Sở Tài chính- thành viên đoàn giám sát cần có biện pháp rà soát, kiểm tra việc phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL ở cấp huyện, cấp xã để làm rõ nguyên nhân vì sao thiếu kinh phí cho cho soạn thảo văn bản QPPL như một số địa phương phản ánh.

image011banphapchektrctvbqppl2018

Đồng chí Đinh Quốc Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đinh Quốc Liêm, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã khẳng định vai trò quan trọng của Sở Tư pháp trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của UBND; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Sở Tư pháp cần tiếp tục chủ động phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL; phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL cấp huyện, cấp xã; Tiếp tục kiểm tra, rà soát theo quy định các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh, HĐND huyện trên địa bàn./.

 

Minh Ngọc- Thu Hiền

Tin tức mới nhất

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH: TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9-11


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction