919218
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
489
767
1866
867626
25861
31976
919218

Your IP: 3.235.137.159
2020-09-29 16:07

STT

Họ và tên

Chức vụ, vị trí việc làm

A

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

 
 

I. Lãnh đạo Sở

 

1

Bùi Thị Thúy Bình

Giám đốc 

2

Mai Ngọc Quý

Phó Giám đốc

 

II. Văn phòng Sở

 

1

Đặng Thị Thu Hường

Chánh Văn phòng

2

Hoàng Thị Thu Hà

Phó Chánh Văn phòng

3

Nguyễn Thị Thảo Anh

Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Phương Thúy

Văn Thư- Lưu trữ

5

Bùi Thị Thanh Hiền

 Kế toán

 

III. Thanh tra Sở

 

1

Đinh Hữu Hạnh

Chánh Thanh tra - 

Thanh tra viên

2

Mai Thị Nhung

Thanh tra viên

3

Bùi Thu Huyền

Chuyên viên

 

IV. Phòng Hành chính Tư pháp

 

1

Nguyễn Hương Giang

 Trưởng phòng 

2

Nguyễn Thanh Huyền

Chuyên viên

3

Bùi Thị Ngọc Hà

Chuyên viên

 

V. Phòng Bổ trợ Tư pháp

 

1

Nguyễn Văn Sáu

Trưởng phòng

2

Lê Thị Thanh Hà

Phó trưởng phòng

3

Bùi Thị Kim Dinh

Chuyên viên

 

VI. Phòng Xây dựng và KT VB QPPL

 

1

Phạm Thị Thanh Hà

Trưởng phòng

2

Nhâm Thị Hoa Sen

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Thu Hiền

Chuyên viên

4

Cao Thị Kim Thanh

Chuyên viên

 

VII. Phòng QLXLVPHC &TDTHPL

 

1

Bùi Ngọc Huấn

Trưởng phòng 

2

Nguyễn Bích Hồng

Chuyên viên

3

Nguyễn Thuỳ Dương

Chuyên viên

4

Lê Thị Hiếu

Chuyên viên

 

VIII. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

 

1

Bùi Thị Minh Phượng

Trưởng phòng

2

Quách Minh An

Chuyên viên

3

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên

B

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

 
 

I. Phòng Công chứng số 1

 

1

Nguyễn Tuấn Long

Trưởng phòng - 

Công chứng viên

2

Bùi Thanh Huyền

Chuyên viên

3

Lê Thị Quỳnh Mai

Cán sự 

4

Nguyễn Ngọc Hiếu

Kế toán

 

II. Phòng Công chứng số 2

 

1

Nguyễn Quang Tuệ

Công chứng viên

2

Đặng Thùy Linh

Chuyên viên

3

Bùi Thanh Hòa

Kế toán

 

III. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

   

1

Tạ Văn Sinh

Giám đốc - 

Đấu giá viên

2

Nguyễn Thị Vân

Chuyên viên

3

Tống Thị Phương Thảo

Chuyên viên

4

Đinh Thị Ngọc Hà

Cán sự - 

Đấu giá viên

5

Nguyễn Thị Thúy Vân

Kế toán

 

IV. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

 

1

Lưu Văn Thường

Giám đốc - 

Trợ giúp viên pháp lý

2

Hà Thị Linh

Phó Giám đốc - 

Trợ giúp viên pháp lý

3

Bùi Đình Thư­ởng

Chuyên viên

4

Quách Thị Thanh Huyền

Kế toán

5

Đinh Thị Quyến

Trợ giúp viên pháp lý

6

Vũ Thị H­ường

Trưởng phòng nghiệp vụ 2 

Trợ giúp viên pháp lý

7

Nguyễn Đình Huy

Trợ giúp viên pháp lý

8

Nguyễn Hữu Doan

Trưởng chi nhánh TGPL huyện Kim Bôi

Trợ giúp viên pháp lý

9

Nguyễn Bích Liên

Trợ giúp viên pháp lý

10

Bùi Quang Ngọc

Trưởng phòng nghiệp vụ 1

Trợ giúp viên pháp lý

11

Vũ Đình Hùng

Trưởng chi nhánh TGPL huyện Lạc Sơn

Trợ giúp viên pháp lý

12

Nguyễn Thị Thu Trang

Trợ giúp viên pháp lý

13

Bùi Thị H­ương

Chuyên viên

14

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trưởng phòng HC - TH

Trợ giúp viên pháp lý

15

Đàm Văn V­ượng

Trưởng chi nhánh TGPL huyện Tân Lạc

Trợ giúp viên pháp lý

16

Phùng Thị Thoa

Trợ giúp viên pháp lý

17

Bùi Thị Thiện

Trợ giúp viên pháp lý

18

Bùi Văn Mạnh

Chuyên viên

19

Bùi Thị Vân

Chuyên viên

20

Đinh Thị Yên

Chuyên viên

21

Nguyễn Mạnh Tiến

Chuyên viên

22

Đinh Thị Huyền Trang

Chuyên viên (biệt phái đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hoà Bình)

Tin tức mới nhất

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

dvcbanner

bluezone key 29042020155045 600x451

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction