Phổ biến giáo dục PL

 Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BCĐ-CQTT ngày 16/4/2020 của Ban chỉ đạo 09 tỉnh Hòa Bình về sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm và ma túy năm 2020; Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương tình Mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2020; Kế hoạch số 492/KH-STP, ngày 07/5/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2020.

image001tuyentruyenmatuyhangkia2020

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền pháp luật ma túy tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu

Trong các ngày 10-11/6/2020, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống ma túy năm 2020 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu cho gần 100 đại biểu (mỗi xã 50 đại biểu) là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách của Đảng ủy; Ủy ban nhân dân xã; Công an xã; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể cấp xã; Tuyên truyền viên pháp luật; Hòa giải viên ở cơ sở; Trưởng các xóm, người có uy tín trong cộng đồng dân cư 2 xã.

Tại các Hội nghị tuyên truyền, các đại biểu tham dự đã được nghe Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các nội dung về: Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Phòng, chống ma túy và các quy định pháp luật khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và ma tuý năm 2020. Sở Tư pháp đã góp phần cùng các cấp, các ngành trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ và Nhân dân tại địa bàn 02 xã Hang Kia, Pà Cò nói riêng và góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và ma tuý trên địa bàn tỉnh nói chung trong các năm tiếp theo./. 

 

Minh Phượng

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp