Phổ biến giáo dục PL

 Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-STP, ngày 07/5/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh 02 xã Hang Kia, Pà Cò”, huyện Mai Châu năm 2020. (sau đây gọi là Đề án 03).

Trong đầu tháng 6 vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án 03 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu cho hơn 80 đại biểu (mỗi xã 40 đại biểu) là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách của Đảng ủy; Ủy ban nhân dân xã; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể cấp xã; Trưởng các xóm; Tuyên truyền viên pháp luật; Hòa giải viên ở cơ sở.

IMG 6872dean03maichau2020 

Toàn cảnh Hội nghị tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu 

Tại các Hội nghị tuyên truyền, các đại biểu tham dự đã được nghe các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các nội dung về: Bộ luật Hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật An ninh mạng. 

Ngoài ra, trong quý I/2020, Sở Tư pháp đã thực hiện tu sửa, nâng cấp, sửa chữa 05 cụm pa nô tuyên truyền pháp luật về: Hôn nhân và gia đình; phòng, chống ma túy; bảo vệ và phát triển rừng; an toàn giao thông đã lắp đặt tại các khu vực đông dân cư, các tuyến đường của 02 xã. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp đã góp phần cùng các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện thắng lợi Đề án 03 của Tỉnh ủy về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng, an ninh 02 xã Hang Kia, Pà Cò trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

 

Minh An

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp