831035
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
580
823
1403
779777
4791
21430
831035

Your IP: 3.233.229.90
2020-07-06 17:07

bieu trung moi cua Nganh Tu phap

 

DANH SÁCH

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

 Tổng số: 121 BCVPL cấp tỉnh (tính đến 26/12/2019)

S

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Chức vụ, Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Bùi Thị Thúy Bình

11/9/1971

Nữ

Giám đốc, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

2

Mai Ngọc Quý

26/11/1975

Nam

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

3

Bùi Ngọc Huấn

23/11/1969

Nam

Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

4

Nguyễn Thị Huệ

19/5/1966

Nữ

Trưởng phòng Công chứng số 02, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

5

Nguyễn Văn Sáu

19/01/1969

Nam

Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

6

Phạm Thị Thanh Hà

20/7/1977

Nữ

Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

7

Nhâm Thị Hoa Sen

05/8/1982

Nữ

Phó Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

8

Nguyễn Thu Hiền

15/11/1986

Nữ

Chuyên viên phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

9

Bùi Thị Minh Phượng

14/4/1977

Nữ

Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

10

Quách Minh An

11/9/1993

Nam

Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

11

Nguyễn Thị Hiền

29/8/1990

Nữ

Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

12

Lê Thị Thanh Hà

16/10/1979

Nữ

Phó Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

13

Đặng Thị Thu Hường

23/12/1985

Nữ

Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

14

Nguyễn Thị Tố Nga

13/5/1971

Nữ

Phó Trưởng phòng Kiếm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

15

Bùi Huy Thành

10/12/1979

Nam

Phó Trưởng phòng Kiếm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

16

Nguyễn Hương Giang

29/01/1981

Nữ

Trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

17

Đinh Hữu Hạnh

15/11/1975

Nam

Chánh Thanh tra, Sở Tu pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

18

Bùi Quang Ngọc

12/01/1970

Nam

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

19

Lưu Văn Thường

27/12/1977

Nam

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

20

Hà Thị Linh

05/01/1976

Nữ

Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

21

Nguyễn Bích Liên

11/7/1972

Nữ

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

22

Nguyễn Hữu Doan

17/8/1978

Nam

Phó Trưởng Chi nhánh Trợ giúp số 3 huyện Kim Bôi, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

23

Vũ Thị Hường

12/4/1979

Nam

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

24

Nguyễn Đình Huy

19/11/1977

Nữ

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

25

Nguyễn Thị Thu Trang

22/10/1986

Nữ

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

26

Nguyễn Thị Hồng Nhung

18/02/1976

Nữ

Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

27

Vũ Đình Hùng

05/7/1966

Nam

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

28

Phùng Thị Thoa

03/9/1982

Nữ

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

29

Đàm Văn Vượng

20/01/1982

Nam

Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

30

Lê Kim Hùng

24/02/1964

Nam

Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 1, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

31

Phạm Tiến Dũng

04/9/1977

Nam

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

32

Lưu Huy Linh

19/3/1964

Nam

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

33

Bùi Kim Phúc

01/9/1974

Nam

Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

34

Nguyễn Mạnh Tùng

27/9/1978

Nam

Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

35

Nguyễn Viết Long

28/2/1971

Nam

Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh  

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

36

Nguyễn Trọng Hóa

05/10/1973 Nam Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, Thanh tra tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

37

Bùi Tú Cao

14/4/1970

Nam

Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

38

Đặng Văn Hải

22/12/1969

Nam

Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

39

Đinh Thế Hệ

07/12/1963

Nam

Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

40

Nguyễn Trọng Khiêm

14/3/1973

Nam

Phó hiệu trưởng, Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

41

Nguyễn Tiến Hải

22/10/1971

Nam

Cán bộ phòng Hành chính nhân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

42

Quách Đình Nhản

10/6/1959

Nam

Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

43

Đinh Kim Mười

12/8/1959

Nam

Phó trưởng Ban Thường trực, Hội người cao tuổi tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

44

Phạm Quốc Đàm

29/11/1964

Nam

Trưởng phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

45

Nguyễn Thanh Tùng

10/6/1974

Nam

Trưởng ban Công tác xã hội, Hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

46

Nguyễn Quốc Luân

29/01/1969

Nam

Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

47

Nguyễn Văn Bình

23/02/1959

Nam

Chánh văn phòng, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

48

Bùi Văn Nhạt

20/9/1964

Nam

Phó Chánh Thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

49

Đặng Thị Thu Hương

23/12/1970

Nữ

Trưởng Phòng cấp sổ thẻ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

50

Đinh Quốc Thể

13/11/1965

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Liên đoàn lao động tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

51

Vũ Kim Sản

19/9/1965

Nam

Phó Chủ tịch, Hội Đông y tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

52

Nguyễn Đức Thọ

15/6/1977

Nam

Phó phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

53

Trần Thị Thu Nguyệt

21/11/1980

Nữ

Thanh ta viên, Sở Công thương tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

54

Quách Văn Quang

04/01/1974

Nam

Trưởng ban Tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

55

Nguyễn Trọng Nam

06/02/1979

Nam

Phó Chánh Văn phòng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

56

Vũ Xuân Đông

15/8/1983

Nam

Phó Chánh Văn phòng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

Quyết định số: 1326/QĐ-UBND

57

Ngô Văn Điềm

8/7/1966

Nam

Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

58

Nguyễn Tuấn Anh

14/3/1975

Nam

Phó Chánh Thanh tra, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

59

Nguyễn Lê Hòa

24/12/1972

Nam

Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe mô tô hạng A1, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

60

Nguyễn Thanh Tân

20/11/1982

Nam

Phó Trưởng phòng pháp chế và An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

61

Dương Khánh Vũ

6/9/1981

Nam

Phó đội trưởng đội Hành chính quản trị, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

62

Nguyễn Hùng Cường

13/12/1984

Nam

Chuyên viên đội Thanh tra số 2, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

63

Vũ Hồng Hiệp

5/8/1974

Nam

Trưởng phòng pháp chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

64

Trần Tiến Trường

18/10/1972

Nam

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

65

Đỗ Đức Nhân

18/3/1983

Nam

Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

66

Nguyễn Hồng Yến

9/11/1972

Nam

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

67

Hà Văn Cường

20/10/1966

Nam

Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

68

Nguyễn Hoài Thanh

12/7/1979

Nam

Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

69

Nguyễn Thị Hạnh Hương

26/7/1966

Nữ

Chuyên viên phòng Kinh tế hợp tác và Ngành nghề nông thôn, Chi cục phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

70

Nguyễn Ngọc Hoàng

23/10/1984

Nam

Chuyên viên phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

71

Nguyễn Văn Trường

22/01/1964

Nam

Chánh Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

72

Lê Trọng Long

28/8/1961

Nam

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

73

Lại Thị Tuyết Lan

29/3/1973

Nữ

Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 3, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

74

Lê Huy Hoàng

11/6/1968

Nam

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

75

Nguyễn Viết Tâm

7/02/1969

Nam

Trưởng phòng Thông tin dữ liệu, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

76

Bùi Minh Nhật

20/6/1961

Nam

Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

77

Nguyễn Tiến Điệp

8/5/1982

Nam

Chuyên viên Thanh tra, Sở Ngoại vụ

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

78

La Quang Hải

19/10/1975

Nam

Phó Chánh Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

79

Nguyễn Vinh Quang

20/7/1971

Nam

Phó trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên - Giáo dục dân tộc

Quyết định số: 2381/QĐ-UBND

80

Đinh Thị Thủy

13/5/1972

Nữ

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Quyết định số 1345/QĐ-UBND

81

Đỗ Duy Sâm

03/01/1975

Nam

Trưởng phòng Chính sách dân tộc Ban Dân tộc

Quyết định số 1345/QĐ-UBND

82

Phan Thị Thu Hằng

11/9/1970

Nữ

Trưởng phòng Quản lý đầu tư - BQL các khu công nghiệp tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

83

Trần Phương Đông

22/3/1976

Nam

Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

84

Đinh Quốc Huy

6/3/1980

Nam

Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương, LĐLD tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

85

Ngô Thị Hằng Hải

11/6/1972

Nữ

Phó Ban Tổ chức - CSPL LĐLĐ tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

86

Trần Hiếu

9/9/1985

Nam

Chuyên viên Văn phòng, LĐLĐ tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

87

Nguyễn Thị Lệ Anh

9/7/1980

Nữ

Chuyên viên Ban Tổ chức - CSPL, LĐLĐ tỉnh

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

88

Hoàng Minh Tuân

4/12/1979

Nam

Chủ tịch Công đoàn khu Công nghiệp

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

89

Nguyễn Thị Bích Ngọc

15/12/1981

Nữ

Phó Chủ tịch Công đoàn khu Công nghiệp

Quyết định số: 1604/QĐ-UBND

90

Hoàng Việt Hùng

04/10/1977

Nam

Phó Chánh văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

91

Nguyễn Thị Hương Nga

19/4/1975

Nữ

Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục thuế tỉnh

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

92

Vũ Thị Thanh Huyền

30/8/1980

Nữ

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

93

Đinh Đại Quang

29/12/1974

Nam

 Trưởng phòng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

94

Vũ Thị Anh Đào 

06/9/1979

Nữ

Trưởng phòng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

95

Nguyễn Văn Hải

26/11/1966

Nam

Trưởng phòng Chế độ, Bảo hiểm xã hội tỉnh

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

96

Nguyễn Xuân Tùng

13/7/1972

Nam

UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

97

Bùi Thị Hòa Bình 26/6/1978 Nữ Trưởng phòng Pháp chế - An toàn, Sở Giao thông vận tải  Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

98

Hoàng Minh Tự 27/5/1976 Nam Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái, Sở Giao thông vận tải Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

99

Nguyễn Thị Thu Hằng 11/8/1973 Nữ Phó Đội trưởng Đội 1, Thanh tra,Sở Giao thông vận tải  Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

100

Phan Thị Huệ 16/8/1983 Nữ Phó Đội trưởng Đội HCQT, Thanh tra, Sở Giao thông vận tải Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

101

Nguyễn Thị Ngân 24/10/1984 Nữ Chuyên viên Văn phòng, Sở Xây dựng Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

102

Phan Thành Chung 01/3/1981 Nam Chuyên viên phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

103

Đỗ Bằng Giang 20/10/1976 Nam Chuyên viên phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

104

Quách Thanh Hải 11/6/1969 Nam Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

105

Vũ Cao Sơn 1977 Nam  Phó Giám đốc Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

106

Đặng Thanh Tùng 1976 Nam Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

107

Nguyễn Tiến Luật 1983 Nam Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

108

Nguyễn Trọng Quyết 1975 Nam  Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

109

Nguyễn Trung Nhất 1969 Nam Phó Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

110

Nguyễn Quang Dũng 1977 Nam Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

111

Bùi Văn Toàn 1982 Nam Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

112

Võ Quang Hòa 1978 Nam Phó Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

113

Nguyễn Văn Vận 1976 Nam Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

114

Nguyễn Xuân Bình 1967 Nam Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

115

Phạm Hùng 1973 Nam Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

116

Nguyễn Anh Đức  1979 Nam Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

117

Phạm Minh Thắng 1972 Nam Phó Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

118

Phan Ngọc Tú 1978 Nam Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

119

Đinh Thị Thu Hằng 1977 Nữ Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

120

Nguyễn Tiến Dũng 1975 Nam Phó Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

121

Vũ Thanh Hiền

1979

Nữ

Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh

Quyết định số: 2936/QĐ-UBND

Tin tức mới nhất

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 05/2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06/2020


Tìm kiếm...

csdl
FireShot Capture 002 - DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN  - lltptructuyen.moj.gov.vn
 phan anh kien nghi
Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật
Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình

 Bao Hoa Binh - Co quan ngon luan cua tinh

 Truyen hinh tinh

 Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hòa Bình

 cuoc thi pl truc tuyen hoc duong 2019 banner

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction