Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

Ngày 22/01/2019, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-STP về việc Phát động phong trào thi đua năm 2019.

Chi tiết Kế hoạch tại đây: Kế hoạch số 68/KH-STP

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp