Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

Ngày 27/11/2017, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Các đồng chí: Phan Chí Hiếu- Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Mai Lương Khôi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và đại diên lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tư pháp; Lãnh đạo các Sở Tư pháp và Cục THADS thuộc Khu vực thi đua đã dự hội nghị.

image001tongketkhoithiduamnpb2017

Năm 2017, bám sát các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp phát động và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Sở Tư pháp và Cục THADS các tỉnh trong khu vực đã triển khai toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác tư pháp và THADS. Một số lĩnh vực công tác tư pháp có khối lượng công việc lớn và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng như xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật… đã được các Sở Tư pháp quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả theo thẩm quyền. Trong đó, đã thẩm định 992 dự thảo văn bản QPPL; đóng góp ý kiến vào 1.209 dự thảo văn bản; giúp HĐND, UBND các cấp tự kiểm tra 4.954 văn bản QPPL và văn bản áp dụng pháp luật; rà soát 1.665 văn bản. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính, cải cách tư pháp ở địa phương. 

Đối với công tác THADS, các đơn vị trong khu vực đã thụ lý tổng số 85.700 việc; thi hành xong 62.749 việc có điều kiện thi hành (tăng 7.445 việc so với cùng kỳ năm 2016), đạt tỷ lệ 90,8%. Về tiền, đã thụ lý tổng số hơn 4.300 tỷ đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là hơn 1.800 tỷ đồng. Một số đơn vị có số tiền phải thi hành tăng cao là cục THADS các tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn, Lai Châu, Hòa Bình.

Từ thành tích của các đơn vị trong khu vực, hội nghị đã bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2017, có 04 Sở Tư pháp (trong đó có Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình); 03 Cục Thi hành án dân sự và 09 Chi cục Thi hành án dân sự, được đề nghị Bộ Tư pháp xét tặng danh hiệu “Cờ Thi đua Ngành Tư pháp”; 01 tập thể là Cục THADS tỉnh Lào Cai được đề nghị Bộ Tư pháp xét, trình Chính phủ xét tặng danh hiệu “Cờ Thi đua của Chính phủ”.

Phát biểu tại Hội nghị,Thứ trưởng Bộ Tư pháp  Phan Chí Hiếu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2017 của cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc; đồng thời đề nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khu vực cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua- khen thưởng; phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng, đổi mới quy trình khen thưởng; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm hoạt động của hội đồng thi đua - khen thưởng...Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Khu vực về công tác thi đua, khen thưởng, về thời gian xếp hạng của các cơ quan tư pháp phục vụ cho bình xét, suy tôn.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua- khen thưởng, Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng, Phó khu vực thi đua năm 2018. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên được cử làm Trưởng khu vực Thi đua; Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang và Cục THADS tỉnh Sơn La được cử làm Phó khu vực thi đua./.

 

Mai Huệ

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp