Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

Nhằm đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả công tác thi đua- khen thưởng của các đơn vị trong ngành, ngày 03/10/2017 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 2229/KH- STP về kiểm tra công tác thi đua- khen thưởng năm 2017 và Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 04/10/2017 thành lập 02 đoàn kiểm tra thi đua (do 02 đồng chí Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn và 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên là lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở, 1 thành viên là chuyên viên Văn phòng sở). Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra thi đua tại 4 đơn vị đăng ký khen cao là Phòng Tư pháp các huyện: Lạc Thủy, Yên Thủy, Tân Lạc và Phòng Tư pháp thành phố Hòa Bình. 

image001ktrathiduacs2017

Đ/c Bùi Văn Vình- Phó Giám đốc Sở,  trưởng đoàn Đoàn kiểm tra số 2 thông báo kết quả kiểm tra với Chủ tịch UBND huyện và tập thể Phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động, đăng ký và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo kế hoạch chung của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương; Kết quả đạt được trong công tác chuyên môn của đơn vị. Các đoàn kiểm tra đã tổ chức việc kiểm tra tại đơn vị, nghe đơn vị được kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, đối thoại, làm rõ những vấn đề có liên quan, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đối chứng.

image003ktrathiduacs2017-min

Đ/c Đinh Công Sứ- Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra thi đua của Sở Tư pháp tại huyện Tân Lạc

Đến ngày 25/10/2017, các đoàn kiểm tra đã hoàn thành việc kiểm tra tại các đơn vị. Qua kiểm tra, đã đánh giá được kết quả công tác của các đơn vị đề nghị khen cao, làm cơ sở cho Hội đồng thi đua- khen thưởng của Sở thực hiện việc bỏ phiếu, suy tôn đơn vị có thành tích cao nhất, toàn diện nhất để trình Hội đồng thi đua- khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng theo luật định. Cũng qua kiểm tra, phát hiện những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị từ cơ sở để điều chỉnh và đề ra những biện pháp để thúc đẩy hiệu quả phong trào thi đua cho những năm tiếp theo./.

 

Mai Huệ

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp