Công tác xây dựng ngành và Thi đua khen thưởng

Ngày 27/9/2017, đoàn kiểm tra số 2 của khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc do ông Phạm Đình Quế - Giám Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên là trưởng đoàn cùng các thành viên: Ông Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Bá Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ và đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở Tư pháp các tỉnh này đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

image001kttd 

Kết quả kiểm tra cho thấy: Năm 2017 ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã phát động phong trào thi đua toàn diện với mục tiêu “Toàn ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017” và các phong trào thi đua theo chuyên đề: “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua (trong đó có 10 tập thể và 28 cá nhân đã đăng ký các danh hiệu thi đua xuất sắc) và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao.

 

Trong công tác chuyên môn, ngành Tư pháp Hòa Bình chú trọng thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); thẩm định đúng tiến độ, có chất lượng 100 dự thảo văn bản QPPL; đóng góp ý kiến vào 129 dự thảo văn bản; kiểm tra 24 văn bản QPPL theo thẩm quyền, tự kiểm tra 2.605 văn bản do UBND các cấp ban hành; rà soát 133 văn bản; cập nhật 40 văn bản QPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. In và cho phát hành cuốn “Hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2016”. Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thực hiện thông qua sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan thông qua các hội nghị, lớp tập huấn kiến thức pháp luật, giải đáp trực tiếp, thông qua mạng điện tử, điện thoại hoặc bằng văn bản ...Phối hợp với Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Pháp luật đất đai liên quan hoạt động sản xuất của doanh nghiệp” cho trên 100 đại biểu tham dự.

 

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính mời cho trên 200 đại biểu là lãnh đạo các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện và Trưởng các phòng nghiệp vụ của cấp tỉnh, cấp huyện; lồng ghép tổ chức được gần 500 hội nghị tuyên truyền Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật tố tụng hành chính; Luật trẻ em; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ...cho 39.000 lượt người:

 

Trong lĩnh vực Hành chính tư pháp và Bộ trợ tư pháp, đã tập huấn và thực hiện tốt Luật Hộ tịch, đáp ứng nhu cầu đăng ký hộ tịch của người dân; công tác chứng thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp; quản lý hoạt động công chứng, luật sư, giám định, tư vấn pháp luật; Bán đấu giá tài sản theo thẩm quyền. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) tiếp tục được hướng mạnh về cơ sở, trợ giúp pháp lý được 1.258 vụ việc (tham gia tố tụng 99 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 21 vụ). Tổ chức trợ giúp lý lưu động với 73 đợt/93 điểm.

 

Tổ chức giúp đỡ 2 xã nghèo (Hưng Thi, Đồng Môn) xây dựng nông thôn mới theo sự phân công của UBND tỉnh. Thông qua phong trào thi đua, ngành Tư pháp đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương.

image002kttd

 

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Kiểm tra đã chất vấn, làm rõ thêm và đề nghị bổ sung vào báo cáo một số vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thống nhất ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017 và biểu chấm điểm thi đua của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình, làm cơ sở cho việc bỏ phiếu, suy tôn các tập thể xuất sắc trong dịp tổng kết phong trào thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc vào cuối năm nay./.

 

 

Minh Phượng

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Admin Sở Tư pháp